Prekid opskrbe električnom energijom

11.02.2023 Knjižnica Jelkovec
Zbog planiranih radova HEP-a na postrojenjima elektroenergetske mreže, u srijedu 15. veljače od 9 do 13 sati neće biti mogući povrat i posudba građe niti upotreba korisničkih računala. 
Korisnicima preporučujemo da u tom periodu koriste aplikaciju eZaki za produženje i rezervaciju građe ili da dođu iza 13 sati.