Projekt Zelena knjižnica za zeleni Zagreb

Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) u svojoj je Izjavi o knjižnicama i razvitku (2013.) naglasio da knjižnice imaju prirodnu ulogu pružanja pristupa informacijskim sadržajima i uslugama koje podupiru održivi razvoj.

Hrvatsko knjižničarsko društvo 2014. godine osnovalo je Radnu grupu za zelene knjižnice s idejom da se promicanje održivoga razvoja u knjižnicama, započeto 2011. projektom Zelena knjižnica Društva bibliotekara Istre, proširi na nacionalnu razinu.

Izraz zelena knjižnica najčešće se upotrebljava u dvama značenjima. Prvo značenje odnosi se na knjižničnu zgradu koja je projektirana i izgrađena tako da u najmanjoj mogućoj mjeri nepovoljno utječe na okoliš.

Drugo značenje izraza zelena knjižnica odnosi se na knjižnične programe i usluge usmjerene na razvoj zelene pismenosti, odnosno na jačanje svijesti i informiranosti o održivom društvu i zaštiti okoliša, razvoj sposobnosti kritičkoga mišljenja o ekološkim temama, kao i na  stjecanje znanja i vještina potrebnih za poboljšanja kvalitete vlastitoga života, a tako i života čitave zajednice.

Osluškujući potrebe društvene zajednice kao i stručne smjernice za razvoj svojih usluga, Knjižnice grada Zagreba svojim se projektom Zelena knjižnica za zeleni Zagreb pridružuju knjižnicama koje će u sklopu redovne djelatnosti educirati javnost o zaštiti okoliša i održivome društvu.

Projekt Zelena knjižnica za zeleni Zagreb u Knjižnicama grada Zagreba provodi se od siječnja 2017. godine.

Namijenjen je svim dobnim skupinama korisnika, a ostvaruje se kroz sljedeće programe: 
- predavanja i radionice
- predstavljanje knjiga
- projekcije dokumentarnih filmova
- događanja na javnim površinama
- uređenje knjižničnoga prostora i knjižničnoga okoliša
- izložbe.

U provedbu projekta uključene su dvadeset i tri knjižnice mreže KGZ-a: Dječja knjižnica Marina Držića, Dječja knjižnica M-2, Gradska knjižnica, Gradska knjižnica Ante Kovačića – Zaprešić, Knjižnica Augusta Cesarca – Ravnice, Knjižnica Augusta Cesarca – Šubićeva, Knjižnica Dubec, Knjižnica Dubrava, Knjižnica Jelkovec, Knjižnica Knežija, Knjižnica Marina Držića, Knjižnica Medveščak, Knjižnica Novi Zagreb, Knjižnica Prečko, Knjižnica Savica, Knjižnica Selčina, Knjižnica Sesvete, Knjižnica Staglišće, Knjižnica Tina Ujevića, Knjižnica Vladimira Nazora, Knjižnica Špansko-jug, Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića i Knjižnica Voltino.

Djelatnici knjižnica provode ga u suradnji s ustanovama, udrugama i pojedincima koji se profesionalno bave područjem ekologije ili svojim aktivizmom u zajednici pridonose zaštiti okoliša i jačanju svijesti o održivome društvu.