65 plus

Knjižnice grada Zagreba provode ciljane programe namijenjene društvenoj integraciji osoba treće životne dobi i njihovom aktivnom uključivanju u kulturna i društvena zbivanja pri čemu se starijim osobama prilazi kao ravnopravnim partnerima u ostvarivanju kulturnih, obrazovnih, kreativnih i informacijskih potreba. Kroz šest programa obuhvaćenih projektom, ovu skupinu korisnika nastoji se potaknuti na aktivno i kreativno provođenje vremena kroz brojne radionice, od kreativnih i likovnih do radionica za informacijsku i informatičku pismenost. Posebna pozornost pridaje se osnaživanju starijih osoba u području zaštite njihovih ljudskih, materijalnih, zdravstvenih i socijalnih prava.
Projekt obuhvaća:
Knjigom do vrata - dostava knjiga i časopisa u domove za starije i nemoćne u Gradu Zagrebu kao i drugim korisnicima koji nisu u mogućnosti doći u knjižnicu;
Slikosat - besplatne likovne radionice za osobe starije dobi s ciljem poticanja kreativnog izražavanja;
Sat informacijske pismenosti - besplatne radionice za informatičko i informacijsko opismenjavanje osoba treće životne dobi;
Susreti generacija - predavanja, radionice te Pričaonice za djecu predškolske dobi u kojima aktivno sudjeluju pripadnici starije generacije, prenoseći svoje znanje, mudrost i iskustvo;
Izložba 65 plus - izložbe radova čiji su autori pripadnici treće životne dobi;
Vježbaonica - tjelovježba posebno namijenjena i prilagođena starijim osobama
 
  Knjigom do vrata Slikosat

Sat informacijske pismenosti

Susreti generacija Izložba 65 plus Vježbaonica
Bibliobus x          
Dječja knjižnica M-2     x x    
Gradska knjižnica x   x      
Gradska knjižnica Ante Kovačića, Zaprešić   x x x   x
Knjižnica Augusta Cesarca, Ravnice     x x    
Knjižnica Augusta Cesarca, Šubićeva   x x x x  
Knjižnica Dubec   x x      
Knjižnica Ivana Gorana Kovačića x          
Knjižnice Ivane Brlić Mažuranić       x    
Knjižnica Kajfešov brijeg x x x x x  
Knjižnica Medveščak x          
Knjižnica Podsused   x        
Knjižnica Prečko x   x   x  
Knjižnica Savica   x x x x  
Knjižnica Sesvete     x      
Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića     x x    
Knjižnica Sloboština x x     x  
Knjižnica Špansko-sjever         x  
Knjižnica Tina Ujevića x x x   x  

Očekuje se da će projekt dugoročno:
• pridonijeti poboljšanju kvalitete života i društvenoj integraciji osoba starije životne dobi,
• povećati kvalitetu boravka u umirovljeničkim domovima,
• senzibilizirati javnost za potrebe osoba treće životne dobi,
• ukazati na znanje, iskustvo i mudrost starijih osoba,
• pokazati da imati 65 plus znači više (više vremena, više intelektualne slobode, više mogućnosti odabira),
• približiti knjižnicu kao mjesto zadovoljavanja potreba za informiranjem, kulturom, razonodom, obrazovanjem i druženjem,
• ugraditi u redovnu djelatnost najkvalitetnije usluge za pripadnike treće životne dobi u svaku od knjižnica u mreži Knjižnica grada Zagreba

Suradnje:
• Zaklada Zajednički put (predavanja, radionice, izložbe, promocije knjiga i sl.)
• domovi za starije osobe u Gradu Zagrebu

Projekt 65 plus sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

Osoba za kontakt:
  Ira Tuzlančić, koordinatorica projekta 65 plus
  tel. 01/ 2313-066
  e-mail: 65plus@kgz.hr