65 plusKnjižnice grada Zagreba provode ciljane programe namijenjene društvenoj integraciji osoba treće životne dobi i njihovom aktivnom uključivanju u kulturna i društvena zbivanja. U projektu 65 plus starije osobe su ne samo korisnici nego i stvaratelji programa, oni su učenici koji usvajaju nova znanja i učitelji koji dijele znanje i iskustvo.


Projekt obuhvaća:

Knjigom do vrata - dostava knjiga i časopisa u domove za starije i nemoćne u Gradu Zagrebu kao i drugim korisnicima koji nisu u mogućnosti doći u knjižnicu;
Slikosat - besplatne likovne radionice za osobe starije dobi s ciljem poticanja kreativnog izražavanja;
Sat informacijske pismenosti - besplatne radionice za informatičko i informacijsko opismenjavanje osoba treće životne dobi;
Gradska knjižnica
Gradska knjižnica Ante Kovačića, Zaprešić
Knjižnica Augusta Cesarca, Ravnice
Knjižnica Augusta Cesarca, Šubićeva
Knjižnica Dubec
Knjižnica Podsused

Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića
Knjižnica Savica
Knjižnica Sesvete
Knjižnica Tina Ujevića
Susreti generacija - predavanja, radionice te Pričaonice za djecu predškolske dobi u kojima aktivno sudjeluju pripadnici starije generacije, prenoseći svoje znanje, mudrost i iskustvo;
Izložba 65 plus - izložbe radova čiji su autori pripadnici treće životne dobi.

Koji od navedenih programa se odvijaju u pojedinim knjižnicama, provjerite na stranicama knjižnica:
Gradska knjižnica
Gradska knjižnica Ante Kovačića, Zaprešić
Knjižnica Augusta Cesarca, Ravnice
Knjižnica Augusta Cesarca, Šubićeva
Knjižnica Dubec
Knjižnica Ivana Gorana Kovačića
Knjižnice Ivane Brlić Mažuranić
Knjižnica Kajfešov brijeg
Knjižnica Medveščak
Knjižnica Podsused
Knjižnica Savica
Knjižnica Sesvete
Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića
Knjižnica Sloboština
Knjižnica Tina Ujevića


Očekuje se da će projekt dugoročno:
   • pridonijeti poboljšanju kvalitete života i društvenoj integraciji osoba starije životne dobi,
   • povećati kvalitetu boravka u umirovljeničkim domovima,
   • senzibilizirati javnost za potrebe osoba treće životne dobi,
   • ukazati na znanje, iskustvo i mudrost starijih osoba,
   • pokazati da imati 65 plus znači više (više vremena, više intelektualne slobode, više mogućnosti odabira),
   • približiti knjižnicu kao mjesto zadovoljavanja potreba za informiranjem, kulturom, razonodom, obrazovanjem i druženjem,
   • ugraditi u redovnu djelatnost najkvalitetnije usluge za pripadnike treće životne dobi u svaku od knjižnica u mreži Knjižnica grada Zagreba


Osoba za kontakt:
  Ira Tuzlančić, koordinatorica projekta 65 plus
  tel. 01/ 2313-066
  e-mail: 65plus@kgz.hr