65 plus - O projektu

Projekt obuhvaća:
Knjigom do vrata - dostava knjiga i časopisa u domove za starije osobe u Gradu Zagrebu i drugim korisnicima koji nisu u mogućnosti doći u knjižnicu; stručni rad na uspostavi i održavanju knjižničnih zbirki u domovima te osmišljavanje i provođenje raznovrsnih kulturnih programa za korisnike
Slikosat - besplatne likovne radionice za osobe starije dobi s ciljem poticanja kreativnog izražavanja;
Sat informacijske pismenosti - besplatne radionice za informatičko i informacijsko opismenjavanje osoba treće životne dobi;
Susreti generacija - predavanja, radionice i pričaonice za djecu predškolske dobi u kojima aktivno sudjeluju pripadnici starije generacije, prenoseći svoje znanje, mudrost i iskustvo;
Učionica bez granica - besplatni edukativni programi (radionice i predavanja) namijenjeni osnaživanju starijih osoba u području zaštite njihovih ljudskih i materijalnih prava te zdravstvene i socijalne zaštite
Izložba 65 plus - izložbe radova čiji su autori pripadnici treće životne dobi;
Vježbaonica - tjelovježba posebno namijenjena i prilagođena starijim osobama.

Očekuje se kako će projekt dugoročno:
• pridonijeti poboljšanju kvalitete života i društvenoj integraciji osoba starije životne dobi,
• povećati kvalitetu boravka u domovima za trajnu skrb i smještaj,
• senzibilizirati javnost za potrebe osoba treće životne dobi,
• ukazati na znanje, iskustvo i mudrost starijih osoba,
• pokazati da imati 65 plus znači više (više vremena, više intelektualne slobode, više mogućnosti odabira),
• približiti knjižnicu kao mjesto zadovoljavanja potreba za informiranjem, kulturom, razonodom, obrazovanjem i druženjem,
• ugraditi u redovnu djelatnost najkvalitetnije usluge za pripadnike treće životne dobi u svaku od knjižnica u mreži Knjižnica grada Zagreba

Partnerstva:
Knjižnice grada Zagreba partner su u trogodišnjem projektu I dalje aktivni. Nositelj projekta je Centar za civilne inicijative, a projekt je financiran sredstvima dobivenim putem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja razvoja mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim korisničkim skupinama za razdoblje od 2023. do 2025. godine iz proračuna Grada Zagreba.
Ciljevi programa I dalje aktivni su osigurati usluge starijoj populaciji u području jačanja kapaciteta i njihove zaštite i sigurnosti, povećati mogućnost cjeloživotnog učenja osoba treće životne dobi i drugih osoba u potrebi te osnažiti zajednicu i civilno društvo kroz društveno korisne aktivnosti s osobama treće životne dobi.

Knjižnice grada Zagreba partner su u projektu Centar kakav fakat trebamo udruzi Loft u okviru kojega se organizira Klub razonode 65 plus u Knjižnici Medveščak.

Suradnje:
• Centar za zdravstvenu gerontologiju (Referentni centar MZ za zaštitu zdravlja starijih osoba - informacije, dokumenti, glosarij)
• domovi za starije osobe u Gradu Zagrebu​
• niz ustanova, udruga i angažiranih stručnjaka pojedinaca i volontera​Osoba za kontakt:
  Ira Tuzlančić, koordinatorica projekta 65 plus
  tel. 01/ 2313-066
  e-mail: 65plus@kgz.hr