Hrvatska mitska baština u ranome srednjem vijeku

Ostalo 10.04.2018. - 28.12.2018. Knjižnica Vladimira Nazora
Spolija na crkvi Sv. Vida u Smokovljanima

Odjel za etnologiju i arheologiju Matice hrvatske i Knjižnica Vladimira Nazora tijekom proljeća i jeseni 2018. surađivat će u zajedničkom programu Hrvatska mitska baština u ranome srednjem vijeku.
 
Ovogodišnji program obuhvaća pet tematskih cjelina, od kojih nakon svakoga jednosatnog znanstveno-popularnog predavanja u Velikoj dvorani Matice hrvatske slijedi četverosatna radionica u Knjižnici Vladimira Nazora. Svako od pet multimedijskih predavanja iz mitologije, arheologije, povijesti umjetnosti, etnologije i folkloristike održat će znanstvenici koji se bave programskom temom. Zadnje godišnje tematsko predavanje odnosi se na jednu od zagrebačkih nacionalnih ili etničkih manjina. Ove godine to je ukrajinska manjina.
 
Stvaralačke radionice održat će se pod stručnim vodstvom umjetnika iz područja slikarstva, dizajna i glazbe. Budući da se svaka radionica nadovezuje na predavanja koja joj prethode, polaznicima radionica preporuča se odslušati prethodna predavanja.  

Sredinom listopada planira se programski obilazak grada Zagreba pod stručnim vodstvom, a krajem studenoga u Matici hrvatskoj i u Knjižnici Vladimira Nazora izložba ostvarenja polaznika likovne, dizajnerske i literarne radionice, uz izložbu knjiga u izdanju Matice hrvatske i izabranih publikacija gostujućih predavača o mitsko-kulturnoj baštini Hrvata, također i uz radionički literarno-glazbeni nastup polaznika literarne, pjevačke i instrumentalne glazbene radionice.   
 
Predavanja i predavači
 
1. Fragmenti slavenskog mita
    (10. travnja, predavač: dr. sc. Deniver Vukelić)
2. Avaroslavenska i ranohrvatska arheološka nalazišta
   (8. svibnja, doktorandica Pia Šmalcelj Novaković, mag. arh.)
3. Hrvatsko slavensko srednjovjekovlje u spomeničkoj baštini
    (6. lipnja, predavač: prof. dr. sc. Vladimir Peter Goss, emeritus)
4. Tragovi slavenskog mita – O mitologizmu i ritualizmu danas ili o interpretativnoj kokoši i jajetu
    (27. rujna, predavačice: doc. dr. sc. Suzana Marjanić, zn. savj., i dr. sc. Lidija Bajuk)
5. Ukrajinske izabrane teme
    (8. studeni, predavač: prof. dr. sc. Jevgenij Paščenko)  

Radionice i stručni voditelji
 
1. Likovna radionica: Stablo svijeta i drugi slavenski mitski motivi
    (13. travnja, stručna voditeljica: izv. prof. mr. art. Zvjezdana Jembrih) (fotogalerija)
2. Literarna radionica: Fragment i mit – na putu do pjesme i priče
    (11. svibnja, stručni voditelj: književnik i urednik Miroslav Mićanović)
3. Dizajnerska radionica: Kako osmisliti mitološki suvenir
   (15. lipnja, stručna voditeljica: izv. prof. mr. art. Natalija Nikpalj)
4. Pjevačko-glazbena radionica: Izabrani srodni hrvatski tradicijski napjevi
    (28. rujna, stručna voditeljica: etnoglazbenica Lidija Bajuk) (fotogalerija)
5. Instrumentalno-glazbena radionica: Glazbena pratnja izabranim hrvatskim i ukrajinskim napjevima
    (početkom listopada, stručni voditelj: violončelist Stanislav Kovačić) 


Sljedeći susreti:

Ukrajinske izabrane teme, predavač prof. dr. sc. Jevgenij Paščenko, četvrtak, 8.11. u 18 sati, Matica hrvatska, Strossmayerov trg 4

Glazbena pratnja izabranim hrvatskim i ukrajinskim napjevima - instrumentalno-glazbena radionica, stručni voditelj: violončelist
Stanislav Kovačić, utorak, 13.11. od 17 do 20 sati, Čitaonica i Galerija VN, Ilica 163a
Potrebno je prijaviti se za sudjelovanje na radionici na e-mail adresu: knjiznica.vladimira.nazora@kgz.hr ili na broj telefona: 01/3703-414