Hrvatska mitska baština u (ranome) srednjem vijeku

Projekt 10.04.2018. - 16.12.2018. Knjižnica Vladimira Nazora

Prvi programski ciklus: STABLO SVIJETA


Odjel za etnologiju i arheologiju Matice hrvatske i Knjižnica Vladimira Nazora tijekom proljeća i jeseni 2018. surađivat će u zajedničkom programu Hrvatska mitska baština u (ranome) srednjem vijeku.
 
Ovogodišnji program obuhvaća pet tematskih cjelina, od kojih nakon svakoga jednosatnog znanstveno-popularnog predavanja u Velikoj dvorani Matice hrvatske slijedi četverosatna radionica u Knjižnici Vladimira Nazora. Svako od pet multimedijskih predavanja iz mitologije, arheologije, povijesti umjetnosti, etnologije i folkloristike održat će znanstvenici koji se bave programskom temom. Zadnje godišnje tematsko predavanje odnosi se na jednu od zagrebačkih nacionalnih ili etničkih manjina. Ove godine to je ukrajinska manjina.
 
Stvaralačke radionice održat će se pod stručnim vodstvom umjetnika iz područja slikarstva, dizajna i glazbe. Budući da se svaka radionica nadovezuje na predavanja koja joj prethode, polaznicima radionica preporuča se odslušati prethodna predavanja.  

Sredinom listopada planira se programski obilazak grada Zagreba pod stručnim vodstvom, a krajem studenoga u Matici hrvatskoj i u Knjižnici Vladimira Nazora izložba ostvarenja polaznika likovne, dizajnerske i literarne radionice, uz izložbu knjiga u izdanju Matice hrvatske i izabranih publikacija gostujućih predavača o mitsko-kulturnoj baštini Hrvata, također i uz radionički literarno-glazbeni nastup polaznika literarne, pjevačke i instrumentalne glazbene radionice.   
 

Predavanja i predavači
 
1. Fragmenti slavenskog mita
    (10. travnja 2018., predavač: dr. sc. Deniver Vukelić)
2. Avaroslavenska i ranohrvatska arheološka nalazišta
   (8. svibnja 2018., doktorandica Pia Šmalcelj Novaković, mag. arh.)
3. Hrvatsko slavensko srednjovjekovlje u spomeničkoj baštini
    (6. lipnja 2018., predavač: prof. dr. sc. Vladimir Peter Goss, emeritus)
4. Tragovi slavenskog mita – O mitologizmu i ritualizmu danas ili o interpretativnoj kokoši i jajetu
    (27. rujna 2018., predavačice: doc. dr. sc. Suzana Marjanić, zn. savj., i dr. sc. Lidija Bajuk)
5. Ukrajinske izabrane teme
    (8. studeni 2018., predavač: prof. dr. sc. Jevgenij Paščenko)  

Radionice i stručni voditelji
 
1. Likovna radionica: Stablo svijeta i drugi slavenski mitski motivi
    (13. travnja 2018., stručna voditeljica: izv. prof. mr. art. Zvjezdana Jembrih) (fotogalerija)
2. Literarna radionica: Fragment i mit – na putu do pjesme i priče
    (11. svibnja 2018., stručni voditelj: književnik i urednik Miroslav Mićanović) (fotogalerija)
3. Dizajnerska radionica: Kako osmisliti mitološki suvenir
   (15. lipnja 2018., stručna voditeljica: izv. prof. mr. art. Natalija Nikpalj) (fotogalerija)
4. Pjevačko-glazbena radionica: Izabrani srodni hrvatski tradicijski napjevi
    (28. rujna 2018., stručna voditeljica: etnoglazbenica Lidija Bajuk) (fotogalerija)
5. Instrumentalno-glazbena radionica: Glazbena pratnja izabranim tradicijskim napjevima
    (13. studenoga 2018., stručni voditelj: violončelist Stanislav Kovačić) (fotogalerija)
6. Rana groblja Kaptola i Gradeca - programski obilazak starog Zagreba
    (10. studenoga 2018., stručni voditelj: Boris Mašić, prof., muzejski savjetnik MGZ-a) (fotogalerija)


 
Hrvatska mitska baština u (ranome) srednjem vijeku – od 26.11. do 16.12.2018. - izložba hrvatskih mitoloških publikacija te radova polaznika likovne radionice Stablo svijeta i drugi slavenski mitski motivi pod stručnim vodstvom izv. prof. mr. art. Zvjezdane Jembrih, literarne radionice Fragment i mit – na putu do pjesme i priče pod stručnim vodstvom književnika Miroslava Mićanovića i dizajnerske radionice Kako osmisliti mitološki suvenir pod stručnim vodstvom prof. mr. art. Natalije Nikpalj, u sklopu suradničkog programa HRVATSKA MITSKA BAŠTINA U (RANOME) SREDNJEM VIJEKU, Matice hrvatske i Knjižnice Vladimira Nazora. Izložbu će zajedničkim etnoglazbenim nastupom otvoriti polaznici etnopjevačke radionice Izabrani srodni hrvatski tradicijski napjevi pod stručnim vodstvom dr. sc. Lidije Bajuk i instrumentalne radionice Glazbena pratnja izabranim tradicijskim napjevima profesionalnog violončelista Stanislava Kovačića. Otvorenje izložbe: ponedjeljak, 26.11.2018. u 18 sati.