Kako osmisliti mitološki suvenir

Radionica 15.06.2018. | petak Knjižnica Vladimira Nazora Početak događanja: 18:00
Spolija na crkvi Sv. Vida u Smokovljanima

Hrvatska mitska baština u ranome srednjem vijeku

Odjel za etnologiju i arheologiju Matice hrvatske i Knjižnica Vladimira Nazora tijekom proljeća i jeseni 2018. surađivat će u zajedničkom programu Hrvatska mitska baština u ranome srednjem vijeku.
 
Ovogodišnji program obuhvaća pet tematskih cjelina, od kojih nakon svakoga jednosatnog znanstveno-popularnog predavanja u Velikoj dvorani Matice hrvatske slijedi četverosatna radionica u Knjižnici Vladimira Nazora. Svako od pet multimedijskih predavanja iz mitologije, arheologije, povijesti umjetnosti, etnologije i folkloristike održat će znanstvenici koji se bave programskom temom. Zadnje godišnje tematsko predavanje odnosi se na jednu od zagrebačkih nacionalnih ili etničkih manjina. Ove godine to je ukrajinska manjina.
 
Stvaralačke radionice održat će se pod stručnim vodstvom umjetnika iz područja slikarstva, dizajna i glazbe. Budući da se svaka radionica nadovezuje na predavanja koja joj prethode, polaznicima radionica preporuča se odslušati prethodna predavanja.  

Sredinom listopada planira se programski obilazak grada Zagreba pod stručnim vodstvom, a krajem studenoga u Matici hrvatskoj i u Knjižnici Vladimira Nazora izložba ostvarenja polaznika likovne, dizajnerske i literarne radionice, uz izložbu knjiga u izdanju Matice hrvatske i izabranih publikacija gostujućih predavača o mitsko-kulturnoj baštini Hrvata, također i uz radionički literarno-glazbeni nastup polaznika literarne, pjevačke i instrumentalne glazbene radionice.   
 
Predavanja i predavači
 
1. Fragmenti slavenskog mita
    (10. travnja, predavač: dr. sc. Deniver Vukelić)
2. Avaroslavenska i ranohrvatska arheološka nalazišta
   (8. svibnja, doktorandica Pia Šmalcelj Novaković, mag. arh.)
3. Hrvatsko slavensko srednjovjekovlje u spomeničkoj baštini
    (6. lipnja, predavač: prof. dr. sc. Vladimir Peter Goss, emeritus)
4. Tragovi slavenskog mita u hrvatskim tradicijskim običajima
    (krajem rujna, predavačice: doc. dr. sc. Suzana Marjanić, zn. savj., i dr. sc. Lidija Bajuk)
5. Ukrajinske izabrane teme
    (potkraj listopada, predavač: prof. dr. sc. Jevgenij Paščenko)  

Radionice i stručni voditelji
 
1. Likovna radionica: Stablo svijeta i drugi slavenski mitski motivi
    (13. travnja, stručna voditeljica: izv. prof. mr. art. Zvjezdana Jembrih) (fotogalerija)
2. Literarna radionica: Fragment i mit – na putu do pjesme i priče
    (11. svibnja, stručni voditelj: književnik i urednik Miroslav Mićanović)
3. Dizajnerska radionica: Kako osmisliti mitološki suvenir
   (15. lipnja, stručna voditeljica: izv. prof. mr. art. Natalija Nikpalj)
4. Pjevačko-glazbena radionica: Izabrani srodni hrvatski i ukrajinski tradicijski napjevi
    (sredinom rujna, stručna voditeljica: etnoglazbenica Lidija Bajuk)
5. Instrumentalno-glazbena radionica: Glazbena pratnja izabranim hrvatskim i ukrajinskim napjevima
    (početkom listopada, stručni voditelj: violončelist Stanislav Kovačić) 
 
Sljedeći susreti:

Hrvatsko slavensko srednjovjekovlje u spomeničkoj baštini - predavanje prof. dr. sc. Vladimira Gossa, emeritusa u srijedu, 6.6.2018. u 18 sati u Matici Hrvatskoj, Strossmayerov trg 4

Kako osmisliti mitološki suvenir –  dizajnerska radionica, petak, 15.6.2018. u 18 sati na lokaciji Čitaonice i Galerije VN, Ilica 163a  -  stručna voditeljica: izv. prof. mr. art. Natalija Nikpalj
Prijava za radionicu: knjiznica.vladimira.nazora@kgz.hr ili na tel.: 01 3703-414 


Dr. sc. Vladimir Peter Goss (Vladimir Gvozdanović), prof. emeritus rođen je u Zagrebu. Maturirao u zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji, diplomirao engleski i povijest umjetnosti te magistrirao povijest umjetnosti na Zagrebačkom sveučilištu. Na Sveučilištu Cornell u Ithaci u državi New York 1972. doktorirao je povijest umjetnosti. Predavao je na Sveučilištu u Michigenu, Sveučilištu u Sjevernoj Karolini i Sveučilištu u Tel Avivu. Tijekom Domovinskoga rata i poraća promicao je pokret za neovisnost Republike Hrvatske kao voditelj Odjela za promidžbu Nacionalne federacije američkih Hrvata i dopisnik Večernjeg lista. Godine 1996. proglašen je američkim Hrvatom godine. Od 1999., kada se iz SAD-a vratio u Hrvatsku, do umirovljenja 2012. redoviti je profesor na Sveučilištu u Rijeci.

Autor je ili suautor četrnaest knjiga i znanstvenih kataloga te osamdesetak studija iz povijesti umjetnosti srednjeg vijeka. Osobito se istakao znanstvenim radovima iz područja predromanike i romanike. Registar ranijih srednjovjekovnih položaja u međuriječju Save i Drave objavio je 2012. Također se bavi kulturnom ekologijom, teorijom stvaralaštva, politikom umjetnosti i suvremenom umjetnosti hrvatske dijaspore. Kao predsjedatelj sekcija i/ili izlagač, nastupio je na šezdesetak međunarodnih skupova. Bio je član Organizacijskog odbora europskog izložbeno-znanstvenog projekta Sigismundus rex et imperator (Luxemburg–Budimpešta, 2006.) i koordinator za Hrvatsku projekta Europske komisije Cradles of European Culture (2008–2012.). Profesor je emeritus povijesti umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Od 1982. bavi se pisanjem i novinarstvom. Objavio je sedam romana, dvije narativne kronike i osamdesetak kratkih priča.
  
Natalija Nikpalj rođena 1971. godine; 1995. diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, smjer Primijenjena grafika, gdje danas predaje u zvanju izvanrednog profesora. Oblikovanje vizualnih komunikacija magistrirala je na poslijediplomskom studiju dizajna u Ljubljani na Akademiji za likovnu umjetnost i dizajn. 
 
U svom se profesionalnom i istraživačkom radu bavi pitanjima vizualnog identiteta, tipografije, sistemima znakova u komunikaciji te komunikacijskim i edukativnim aspektima dizajna. Vodi programe i radionice u području istraživačkog dizajna te je autor priručnika Do You Speak Design.
Na području tipografije za svoj je rad dobila priznanje za FUSE fonts koji potpisuje Neville Brody, Velika Britanija.
 
Radi na projektima oblikovanja vizualnih komunikacija za korporacije u informatičkom sektoru, kao i institucije s područja kulture i umjetnosti u RH. Redovito izlaže na skupnim žiriranim izložbama dizajna (ZGRAF; Zagrebački salon, i dr.). Profesionalni je član Hrvatskog dizajnerskog društva i ULUPUH-a, sekcije za grafički dizajn i vizualne komunikacije.
Živi i radi u Zagrebu.
 
Radionica Kako osmisliti mitološki suvenir - Natalija Nikpalj