Uprava

UPRAVA
 • Ravnateljica Knjižnica grada Zagreba - Višnja Cej, viša knjižničarka
 • Pomoćnik ravnateljice za informatizaciju - Kluk Giunio, viši knjižničar
 • Pomoćnica ravnateljice za razvoj struke - mr.sc. Ivančica Đukec Kero, viša knjižničarka 
 • Pomoćnica ravnateljice za korisnike i programe - Ismena Meić, viša knjižničarka
 • Pomoćnica ravnateljice za opće i administrativne poslove - Sanja Dračić, dipl. iur.
 • Voditeljica Službe financija i računovodstva - Petra Kožul, dipl. oec.
 • Tajnica ravnateljice - Nada Jerabek
 • Referenti za radne odnose - Valentina Bakšić , Ankica Boroš, upravna pravnica
 • Osoba ovlaštena za primanje pritužbi u svezi zaštite dostojanstva radnika Ankica Boroš (tel. 4694-324)

UPRAVNO VIJEĆE
 • Tea Grašić Kvesić, prof., predsjednica Upravnog vijeća
 • Vera Šimić Jajčinović, prof., zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
 • Maja Novoselec, prof.
 • dr. sc. Dijana Machala, knjižničarska savjetnica
 • Ivan Babić, prof.


SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

2018. / 2019.

1. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (15.01.2018. elektronička sjednica)
2. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (21.02.2018.)
3. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (13.03.2018.)
4. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (17.04.2018. u 14:30 sati) 
5. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (13.06.2018.u 14:30 sati)
6. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (13.07.2018. u 14:30 sati)
7. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (elektronička sjednica)
8. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (27.09.2018. u 14:00 sati) 
9. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (19.11.2018. u 14:30 sati)
10. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (19.12.2018. u 15:00 sati)
11. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14. 01. 2019. u 14:00 sati)


2016. i 2017.

23. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (srijeda, 11. 11. 2015. u 14 sati)
24. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 21. 12. 2015. u 14 sati)
25. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14. 1. 2016. u 14:30 sati)
26. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (9. 2. 2016. u 16:00 sati)
27. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (1. 3. 2016. u 16:00 sati)
28. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (23. 5. 2016. u 16:00 sati)
1. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14.07.2016. u 16:00 sati)
2. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 29.09.2016. u 16:00 sati)
3. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 17.11.2016. u 15:00 sati)
4. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 08.12.2016. u  14:00 sati) 
5. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a  (14.12.2016. u 12:00 sati)
6. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (28.12.2016. u 13:00 sati) 
7. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 16.01.2017. u 12:00 sati) 
8. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 16.02.2017. u 14:00 sati) 
9. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (23.02.2017. u 14:00 sati)
10. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (02.03.2017. u 14:00 sati)
11. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (28.03.2017. u 14:00 sati) 
12. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (11.05.2017. u 15.00 sati)
13. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (12.07.2017. u 12:00 sati)
14. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (26.09.2017. u 14:30 sati)
15. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14.11.2017. u 14:30 sati)
16. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (27.12.2017. u 14:30 sati)

ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA U 2019. GODINI

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za 2018. godinu


ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA U 2018. GODINI

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za 2017. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja KGZ-a za 2017.godinu
Odluka o raspodjeli prenesenog viška prihoda iz 2017.
Odluka o usklađivanju knjižničnog fonda pisanih knjiga inventara s elektroničkom knjigom inventara i knjigovodstvenim stanjem
Odluka o donošenju Prvog rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2018.
Odluka o donošenju Plana nabave KGZ-a za 2018.
Odluka o nabavi računalne opreme
Odluka o nabavi uredskog namještaja
Odluka o nabavi opreme za grijanje i ventilaciju
Odluka o donošenju 1.Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
Odluka o usvajanju 1.izmjene Pravilnika o arhiviranju
Odluka o usvajanju izmjene Pristupnice za upis članova u KGZ
Odluka o privremenom zatvaranju knjižnica koje imaju reviziju
Odluka o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za razdoblje 01.01.-30.06.2018.
Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja KGZ-a za razdoblje 01.01.-30.06.2018.
Odluka o donošenju 2.Rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2018.
Odluka o donošenju 1.Rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2018.
Odluka o usvajanju Programa rada KGZ-a za 2019.
Odluka o provođenju revizije i otpisa u KGZ-u u 2019.
Odluka o provođenju inventure u KGZ-u za 2018.
Odluka o donošenju 3.Rebalansa Financijskog plana KGz-a za 2018.
Odluka o donošenju 2.Rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2018.
Odluka o donošenju Financijskog plana KGZ-a za 2019.  s projekcijama za 2020. i 2021.
Odluka o sklapanju ugovora o zakupu za spremišni prostor Gradske knjižnice
Odluka o početku postupka nabave usluga razvoja i održavanja knjižničnog softvera ZaKi i informatičkog sustava KGZ-a
Odluka o usvajanju Radnog kalendara KGZ-a za 2019.
Odluka o donošenju 4. Rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2018.


ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA U 2017. GODINI

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za 2016. godinu
Odluka o usvajanju prijedloga i donošenju izmjena Pravila KGZ-a
Odluka o raspisivanju natječaja za ravnateljicu/ravantelja KGZ-a
Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja KGZ-a za 2016.godinu
Odluka o rapodjeli prenesenog viška prihoda iz 2016.godine
Odluka o donošenju Prvog rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2017.
Odluka o donošenju Plana nabave KGZ-a za 2017.
Odluka o nabavi ličilačkih radova
Odluka o nabavi računalne opreme
Odluka o nabavi namještaja
Odluka o dopuni cjenika ZaKi
Odluka o privremenom zatvaranju Odjela za djecu i mlade Gradske knjižnice 
Knjižnice Marina Držića tijekom provođenja revizije i otpisa knjižnične građe
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o radu KGZ-a
Odluka o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja KGZ-a
Odluka o donošenju Drugog rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2017.
Odluka o donošenju Pravilnika o provedbi jednostavne nabave u KGZ-u
Odluka o donošenju Trećeg rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2017.
Odluka o donošenju Prvog rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2017.
Odluka o provođenju otpisa i revizije u mreži KGZ-a u 2018.
Odluka o provođenju inventure u mreži KGZ-a
Odluka o usvajanju Plana rada KGZ-a za 2018.
Odluka o donošenju Izmjena Pravila KGZ-a
Odluka o usvajanju Financijskog plana KGZ-a za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.
Odluka o donošenju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
Odluka o početku postupka nabave usluga razvoja i održavanja knjižničnog softvera ZaKi i informatičkog sustava KGZ-a
Odluka o usvajanju Radnog kalendara KGZ-a za 2018. 


Odluke Upravnog vijeća u 2016. godini

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za 2015. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja KGZ-a za 2015. godinu
Odluka o raspodjeli viška prihoda poslovanja iz 2015. godine
Odluka o usvajanju Pravilnika o radu KGZ-a
Odluka o usvajanju cjenika programske podrške ZaKi
Odluka o usvajanju Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
Odluka o imenovanju povjerenstva za otpis i reviziju knjižnične građe u KGZ-u
Odluka o imenovanju komisija za otpis imovine KGZ-a
Odluka o rashodovanju nefinancijske imovine i sitnog inventara
Odluka o maksimalnoj zakasnini
Odluka o oprostu zakasnine
Odluka o oprostu dugovanja knjižnici Topusko
Odluka o donošenju Rebalansa financijskog plana KGZ-a
Odluka o donošenju Plana nabave KGZ-a
Odluka o nabavi namještaja
Odluka o nabavi računala i računalne opreme
Odluka o nabavi ličilačkih radova
Odluka o usvajanju polugodišnjeg Financijskog izvještaja KGZ-a
Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o radu KGZ-a
Odluka o usvajanju 2. Rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2016.
Odluka o usvajanju 1. Rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2016.
Odluka o donošenju programa rada KGZ-a za 2017. godinu
Odluka o usvajanju Prijedloga Financij. plana KGZ-a za 2017. s projekcijom za 2018. i  2019. godinu
Odluka o provođenju revizije i otpisa u Knjižnicama grada Zagreba
Odluka o besplatnom upisu učenika prvih razreda u KGZ tijekom MHK
Odluka o usvajanju prijedloga i donošenju 3 rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2016.
Odluka o usvajnju prijedloga i donošenju 2 rebalansa Plana nabave KGZa za 2016.
Odluka o donošenju Pravilnika o zaštiti na radu
Odluka o početku postupka javne nabave za usluge razvoja i održavanja knjižničnog softvera ZaKi i informatičkog sustava KGZ-a
Odluka o raspisivanju natječaja za ravnateljicu /ravnatelja KGZ-a 
Odluka o usvajanju prijedloga Radnog kalendara KGZ-a za 2017. 
Odluka o neizboru kandidata za ravnatelja/ravnateljicu KGZ-a
Odluka o donošenju Pravila KGZ-a
Odluka o prestanku važenja Pravila KGZ-a od 2010.
Odluka o usvajanju prijedloga i donošenju Privremenog financijskog plana KGZ-a za 2017.


23. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (srijeda, 11. 11. 2015. u 14 sati)

Dnevni red: 

 1. Potvrđivanje zapisnika prethodne sjednice
 2. Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
 3. Rebalans Financijskog plana KGZ-a za 2015.
 4. Rebalans Plana nabave KGZ-a za 2015.
 5. Odluka o nabavi dostavnog vozila
 6. Radni odnosi
 7. Procedura uplate prihoda
 8. Razno
24. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 21. 12. 2015. u 14 sati)

Dnevni red:
 1. Potvrđivanje zapisnika prethodne sjednice
 2. Radni kalendar KGZ-a za 2016. godinu
 3. Rebalans financijskog plana KGZ-a za 2015.
 4. Rebalans plana nabave KGZ-a za 2015.
 5. Razno

25. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14. 1. 2016. u 14:30 sati)

Dnevni red:
 1. Potvrđivanje zapisnika prethodne sjednice
 2. Izvještaj o radu KGZ-a za 2015.
 3. Razno


26. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (9. 2. 2016. u 16:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika prethodne sjednice
2. Financijski izvještaj KGZ-a za 2015.
3. Pravilnik o radu KGZ-a - usklađenje s Kolektivnim ugovorom
4. Radni odnosi
5. Razno
 

27. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (1. 3. 2016. u 16:00 sati)

Dnevni red:

 1. Potvrđivanje zapisnika prethodne sjednice
 2. Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
 3. Radni odnosi
 4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe u KGZ-u
 5. Razno

28. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (23. 5. 2016. u 16:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika prethodne sjednice
2. Rebalans Financijskog plana KGZ-a za 2016.
3. Plan nabave KGZ-a za 2016.
4. Odluke o bagatelnoj nabavi većoj od 70.000,00 kn
5. Izmjene Pravila KGZ-a
6. Odluke o zakasnini
7. Odluka o oprostu dugovanja knjižnici Topusko
8. Radni odnosi
9. Plan godišnjih odmora djelatnika KGZ-a za 2016.
10. Razno

1. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14.07.2016. u 16:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika prethodne sjednice
2. Predstavljanje novih članova UV i imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika UV
3. Polugodišnji financijski izvještaj KGZ-a
4. Polugodišnji izvještaj o radu KGZ-a
5. Drugi rebalans Financijskog plana KGZ-a za 2016.
6. Prvi rebalans Plana nabave KGZ-a za 2016.
7. Prijedlog Procjene rizika
8. Razno
 

2. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 29.09.2016. u 16:00 sati)

Dnevni red:

 1. Potvrđivanje zapisnika prethodne sjednice
 2. Program rada KGZ-a za 2017. godinu – prijave na Grad Zagreb
 3. Prijedlog Financijskog plana KGZ-a za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 4. Radni odnosi
 5. Mjesec hrvatske knjige – odluka o besplatnom upisu prvašića
 6. Razno

3. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 17.11.2016. u 15:00 sati)

Dnevni red:
 1. Potvrđivanje zapisnika prethodne sjednice
 2. Rebalans Financijskog plana KGZ-a za 2016.
 3. Rebalans Plana nabave KGZa za 2016.
 4. Usvajanje Pravilnika o zaštiti na radu
 5. Odluka o početku postupka javne nabave usluge razvoja i održavanja knjižničnog softvera ZaKi i informatičkog sustava KGZ-a
 6. Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja / ravnateljicu KGZ-a
 7. Razno 

4. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 08.12.2016. u  14:00 sati) 

Dnevni red:
 1. Potvrđivanje zapisnika prethodne sjednice
 2. Radni kalendar KGZ-a za 2017.
 3. Radni odnosi
 4. Otvaranje molbi pristiglih na natječaj za ravnatelja/ravnateljicu KGZ-a
 5. Razno
 5. Sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14.12.2016. u 12:00 sati)

Dnevni red:
 1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
 2. Razgovori s kandidatima za ravnateljicu/ravnatelja
 3. Glasovanje o kandidatima za ravnateljicu
 4. Razno

6. Sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (28.12.2016. u 13:00 sati)

Dnevni red:
 1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
 2. Donošenje izmijenjenih Pravila KGZ-a
 3. Prijedlog Privremenog Financijskog plana KGZ-a za 2017.
 4. Radni odnosi
 5. Razno

7. Sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 16.01.2017. u 12:00 sati) 

Dnevni red:       
         
1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvještaj o radu KGZ-a za 2016.
3. Odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za ravnateljicu / ravnatelja KGZ-a
4. Izmjene Pravila KGZ-a
5. Razno


8. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (16.02.2017. u 14:00 sati) 

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Otvaranje zamolbi pristiglih na natječaj za ravnateljicu / ravnatelja KGZ-a
3. Financijski izvještaj KGZ-a za 2016.
4. Radni odnosi
5. Povrat prostora u kojem se nalazi Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića
6. Razno 

9. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (23.02.2017. u 14:00 sati)

Dnevni red:
                1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
                2. Razgovori s kandidatima za ravnateljicu KGZ-a
                3. Glasovanje o kandidatima za ravnateljicu KGZ-a
                4. Razno

10. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (02.03.2017. u 14:00 sati) 

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Donošenje prvog rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2017.
3. Donošenje Plana nabave KGZ-a za 2017.
4. Radni odnosi
5. Razno 

11. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (28.03.2017. u 14:00 sati) 

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izmjene cjenika za prodaju programske podrške ZaKi
3. Informacija o sklopljenim ugovorima javne i bagatelne nabave
4. Radni odnosi
5. Razno

12. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (11.05.2017. u 15:00 sati) 

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Odluka o zatvaranju Odjela za djecu i mlade Gradske knjižnice
3. Radni odnosi
4. Godišnji odmori
5. Razno 

13. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (12.07.2017. u 12:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Polugodišnji izvještaj o radu KGZ-a za razdoblje 01.01. – 30. 06.2017.
3. Polugodišnji financijski izvještaj KGZ-a za razdoblje 01.01.-30.06.2017.
4. Prijedlog Drugog rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2017.
5. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave u KGZ-u
6. Radni odnosi
7. Razno

14. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (26.09.2017. u 14:30 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog 3.Rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2017.
3. Prijedlog 1. Rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2017.
4. Program rada KGZ-a za 2018.
5. Odluka o provođenju revizije i otpisa u mreži knjižnica KGZ-u 2018.
6. Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja u KGZ-u
7. Izmjene i dopune Pravila KGZ-a
8. Radni odnosi
9. Razno

15. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14.11.2017. u 14:30 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Financijskog plana KGZ-a za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.
3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
4. Odluka o početku postupka nabave usluga razvoja i održavanja knjižničnog softvera ZaKi i informatičkog sustava KGZ-a
5. Radni odnosi
6. Razno

16. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (27.12.2017. u 14:30 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Konstituiranje Upravnog vijeća
3. Radni kalendar KGZ-a za 2018.
4. Radni odnosi
5. Razno 

1. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (15.01.2018. elektronička sjednica) 


Dnevni red:       
               
1. Izvještaj o radu KGZ-a za 2016.


2. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (21.02.2018.)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika prethodne sjednice
2. Potvrđivanje odluke o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za 2017.
3. Potvrđivanje odluke o usvajanju Financijskog izvještaja KGZ-a za 2017.
4. Potvrđivanje odluke o raspodjeli prenesenog viška prihoda iz 2017. u 2018.
5. Potvrđivanje odluke o usklađivanju knjižničnog fonda pisanih knjiga inventara s elektroničkom knjigom inventara i knjigovodstvenim stanjem
6. Radni odnosi
7. Razno

3. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (13. 03. 2018.) 

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prvi rebalans Financijskog plana KGZ-a za 2018.
3. Plan nabave KGZ-a za 2018. i Odluke o nabavi
4. Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
6. Razno 

4. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (17. 04. 2018. u 14:30 sati) 

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvještaj o sklopljenim ugovorima javne i bagatelne nabave
3. Radni odnosi
4. Razno

5. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (13.06.2018.u 14:30 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog 1. izmjene Pravilnika o arhiviranju
3. Izmjena pristupnice za upis članova u KGZ
4. Radni odnosi
5. Godišnji odmori i ljetno radno vrijeme
6. Razno

6. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (13.07.2018. u 14:30 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvještaj o radu KGZ-a za razdoblje 01.01.- 30.06.2018.
3. Financijski izvještaj KGZ-a za razdoblje 01.01.-30.06.2018.
4. 2.Rebalans Financijskog plana KGz-a za 2018.
5. 1.Rebalans Plana nabave KGZ-a za 2018.
6. Obavijest o pravomoćnom rješenju o povratu za prostor Starčevićev trg 4
7. Razno

7. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (elektronička sjednica)

Dnevni red:

1. Usvajanje programa rada KGZ-a koji se prijavljuju Ministarstvu kulture za 2019.
 
8. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (27.09.2018. u 14:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika sa 6. i 7. sjednice Upravnog vijeća
2. Program rada KGZ-a za 2019.
3. Odluka o provođenju revizije i otpisa knjižnične građe u KGZ-u tijekom 2019.
4. Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja u KGZ-u
5. Radni odnosi
6. Razno

9. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (19.11.2018. u 14:30 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća
2. Rebalans Financijskog plana KGZ-a za 2018.
3. Rebalans Plana nabave KGZ-a za 2018.
4. Financijski plan KGZ-a za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.
4. Odluka o početku postupka nabave usluga razvoja i održavanja knjižničnog softvera ZaKi i informatičkog sustava KGZ-a
5. Ugovor o zakupu spremišnog prostora Gradske knjižnice
6. Radni odnosi
7. Razno

10. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (19.12.2018. u 15:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća
2. Rebalans Financijskog plana KGZ-a za 2018.
6. Radni odnosi
4. Radni kalendar za 2019.
7. Razno

11. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14. 01. 2019. u 14:00 sati)

Dnevni red:
      
1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvještaj o radu KGZ-a za 2018.
3. Razno