Uprava

UPRAVA
 • Ravnateljica Knjižnica grada Zagreba - Višnja Cej, knjižničarska savjetnica
 • Pomoćnik ravnateljice za informatizaciju - Kluk Giunio, viši knjižničar
 • Pomoćnica ravnateljice za razvoj struke - mr.sc. Ivančica Đukec Kero, knjižničarska savjetnica 
 • Pomoćnica ravnateljice za korisnike i programe - Ismena Meić, knjižničarska savjetnica
 • Pomoćnica ravnateljice za opće i administrativne poslove - Sanja Dračić, dipl. iur.
 • Pomoćnica ravnateljice za financije i računovodstvo - Petra Kožul, dipl. oec.
 • Tajnica ravnateljice - Ivana Brletić
 • Referenti za radne odnose - Valentina Bakšić , Ankica Boroš, upravna pravnica
 • Osoba ovlaštena za primanje pritužbi u svezi zaštite dostojanstva radnika Ankica Boroš (tel. 4694-324)
 • Službenik za zaštitu osobnih podataka - sluzbenik@kgz.hr
 • Povjerenik za otpad Nedjeljko Car, stručnjak zaštite na radu

UPRAVNO VIJEĆE
 • Aleksandra Cvitković, predsjednica Upravnog vijeća
 • Iva Hraste Sočo, dr. sc.
 • Marija Sekelez
 • Nenad Kocmur
 • Siniša Nikolić


SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

2022.

22. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a
(12.01.2022. u 11.00 sati)
23. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (15.02.2022. u 13:00 sati) 
24. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (08.03.2022. u 13:00 sati) 

2021.

1. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a 
(07.01.2021. u 12:00 sati)
2. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (11.01.2021. u 11:00 sati)
3. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14.01.2021. u 11:00 sati)
4. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (08.02.2021. u 12:00 sati)
5. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 25. 03. 2021.  u 10:00 sati)
6. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (05.05.2021. u 9.30 sati)
7. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 26.05.2021. u 13:00 sati)
8. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14.06.2021. u 9:00 sati)
9. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14.07.2021. u 10:00 sati)
10. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (01.10.2021. u 11:00 sati)
11. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (25.10.2021. – telefonskim putem)
12. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (08.11.2021. u 10:00 sati)
13. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (03.12.2021. u 12:00 sati)


2020.  

20. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a
 (14.01.2020. u 14:00 sati)
21. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (05. 02. 2020. u 14:00 sati)
22. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (22. 04. 2020)
23. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (02.06.2020.u 14:30 sati)
24. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (10.07.2020. u 14:00 sati) 
25. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (09.09.2020. u 9:00 sati) 
26. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (05.10.2020. u 10:00 sati)
27. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (16.11.2020. u 12:00 sati)
28. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (04.12.2020. u 14:30 sati)
29. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (07.12.2020. u 12:00 sati)

2018. / 2019. 

1. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (15.01.2018. elektronička sjednica)
2. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (21.02.2018.)
3. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (13.03.2018.)
4. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (17.04.2018. u 14:30 sati) 
5. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (13.06.2018.u 14:30 sati)
6. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (13.07.2018. u 14:30 sati)
7. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (elektronička sjednica)
8. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (27.09.2018. u 14:00 sati) 
9. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (19.11.2018. u 14:30 sati)
10. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (19.12.2018. u 15:00 sati)
11. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14. 01. 2019. u 14:00 sati)
12. sjednica Upravog vijeća KGZ-a (19. 02. 2019. u 14:00 sati)
13. sjednica Upravog vijeća KGZ-a (19. 03. 2019. u 09:00 sati)
14. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (13. 03. 2019. u 15:00 sati)
15. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (05. 06. 2019. u 15:00 sati)
16. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (11. 07. 2019. u 14:00 sati)
17. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (25. 09. 2019. u 9:00 sati)
18. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 02.12.2019. u 14:00 sati)
19. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (18.12.2019. u 14:00 sati)

2017.

7. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 16.01.2017. u 12:00 sati) 
8. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 16.02.2017. u 14:00 sati) 
9. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (23.02.2017. u 14:00 sati)
10. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (02.03.2017. u 14:00 sati)
11. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (28.03.2017. u 14:00 sati) 
12. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (11.05.2017. u 15.00 sati)
13. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (12.07.2017. u 12:00 sati)
14. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (26.09.2017. u 14:30 sati)
15. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14.11.2017. u 14:30 sati)
16. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (27.12.2017. u 14:30 sati)

ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA u 2022. GODINI

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za 2021. godinu
Odluka o otpisu knjižnične građe
Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja KGZ-a za 2022. godinu
Odluka o početku postupka jednostavne nabave za nabavu informatičke opreme
Odluka o početku postupka jednostavne nabave za nabavu usluge osiguranja


ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA U 2021. GODINI

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za 2020. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja KGZ-a za 2020.
Odluka o usvajanju 1.Rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2021.
Odluka o početku postupka javne nabave za računala i računalnu opremu
Donošenje prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta KGZ-a
Donošenje prijedloga Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
Odluka o početku postupka jednostavne nabave za telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži
Odluka o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za razdoblje 01.01.-30.06.2021.
Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja KGZ-a za razdoblje 01.01.-30.06.2021.
Prijedlog programa za 2022. za prijavu na Grad Zagreb i Ministarstvo kulture i medija
Odluka o stavljanju izvan snage prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Statuta KGZ-a
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnica grada Zagreba
Odluka o povlačenju iz procedure davanja suglasnosti Gradske Skupštine na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta KGZ-a
Odluka o početku postupka javne nabave za nabavu usluga održavanja i razvoja informacijskog sustava i programske podrške ZaKi
Odluka o donošenju 4. izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
Odluka o donošenju 1. rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2021.
Odluka o donošenju 2. rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2021.
Odluka o donošenju Financijskog plana KGZ-a za 2022.
Odluka o donošenju Plana nabave KGZ-a za 2022.
Odluka o provođenju revizije u 2022.
Odluka o novoj organizaciji rada bibliobusne službe u 2022.


ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA U 2020. GODINI

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za 2019. godinu
Odluka o donošenju Pravilnika o zaštiti osobnih podataka
Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja KGZ-a za 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Pravila Knjižnica grada Zagreba
Odluka o oprostu zakasnina
Odluka o produženju roka posudbe
Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o radu za KGZ
Odluka o usvajanju polugodišnjeg Financijskog izvještaja za KGZ
Odluka o donošenju 1.Rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2020.
Odluka o donošenju 1. Rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2020.
Odluka o usvajanju prijedloga programa KG-a za 2020. – MK
Odluka o nabavi informatičke opreme
Odluka o provođenju revizije i otpisa knjižnične građeu 2021. godini
Odluka o usvajanju Programa rada KGZ-a za 2021.
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Statuta KGZ-a
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
Odluka o početku postupka javne nabave za usluge održavanja i razvoja informacijskog sustava ZaKi
Odluka o radnom kalendaru za 2021.
Odluka o donošenju 2.Rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2021.
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice KGZ-a
Odluka o donošenju Financijskog plana KGZ-a za 2021.
Odluka o donošenju Plana nabave za 2021.
Odluka o donošenju Programa rada KGZ-a za 2021.
ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA U 2019. GODINI

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za 2018. Godinu
Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja KGZ-a za 2018. godinu
Odluka o donošenju Prvog rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2019.
Odluka o donošenju Plana nabave KGZ-a za 2019.
Odluka o usklađivanju knjižničnog fonda
Odluka o izmjeni Pravila KGZ-a
Odluka o donošenju Statuta KGZ-a
Odluka o promijeni djelatnosti KGZ-a
Odluka o usvajanju plana godišnjih odmora
Odluka o donošenju Drugog rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2019.
Odluka o donošenju Prvog rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2019.
Odluka o ljetnom radnom vremenu KGZ-a za 2019.
Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja KGZ-a za razdoblje 01.01.-30.06.2019.
Odluka o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za razdoblje 01.01.-30.06.2019.
Odluka o usvajanju prijedloga prijave programa na natječaj javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture u 2020.
Odluka o donošenju Trećeg rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2019.
Odluka o donošenju Drugog rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2019.
Odluka o nabavi informatičke opreme
Odluka o provođenju revizije i otpisa u KGZ-u u 2020.
Odluka o provođenju inventure u KGZ-u za 2019.
Odluka o donošenju Programa rada KGZ-a za 2020.
Odluka o donošenju Financijskog plana KGZ-a za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.
Odluka o donošenju Plana nabave KGZ-a za 2020.
Odluka o donošenju radnog kalendara KGZ-a za 2020.
Odluka o donošenju Pravilnika o zaštiti prijavitelja nepravilnosti


ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA U 2018. GODINI

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za 2017. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja KGZ-a za 2017.godinu
Odluka o raspodjeli prenesenog viška prihoda iz 2017.
Odluka o usklađivanju knjižničnog fonda pisanih knjiga inventara s elektroničkom knjigom inventara i knjigovodstvenim stanjem
Odluka o donošenju Prvog rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2018.
Odluka o donošenju Plana nabave KGZ-a za 2018.
Odluka o nabavi računalne opreme
Odluka o nabavi uredskog namještaja
Odluka o nabavi opreme za grijanje i ventilaciju
Odluka o donošenju 1.Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
Odluka o usvajanju 1.izmjene Pravilnika o arhiviranju
Odluka o usvajanju izmjene Pristupnice za upis članova u KGZ
Odluka o privremenom zatvaranju knjižnica koje imaju reviziju
Odluka o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za razdoblje 01.01.-30.06.2018.
Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja KGZ-a za razdoblje 01.01.-30.06.2018.
Odluka o donošenju 2.Rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2018.
Odluka o donošenju 1.Rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2018.
Odluka o usvajanju Programa rada KGZ-a za 2019.
Odluka o provođenju revizije i otpisa u KGZ-u u 2019.
Odluka o provođenju inventure u KGZ-u za 2018.
Odluka o donošenju 3.Rebalansa Financijskog plana KGz-a za 2018.
Odluka o donošenju 2.Rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2018.
Odluka o donošenju Financijskog plana KGZ-a za 2019.  s projekcijama za 2020. i 2021.
Odluka o sklapanju ugovora o zakupu za spremišni prostor Gradske knjižnice
Odluka o početku postupka nabave usluga razvoja i održavanja knjižničnog softvera ZaKi i informatičkog sustava KGZ-a
Odluka o usvajanju Radnog kalendara KGZ-a za 2019.
Odluka o donošenju 4. Rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2018.


ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA U 2017. GODINI

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za 2016. godinu
Odluka o usvajanju prijedloga i donošenju izmjena Pravila KGZ-a
Odluka o raspisivanju natječaja za ravnateljicu/ravantelja KGZ-a
Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja KGZ-a za 2016.godinu
Odluka o rapodjeli prenesenog viška prihoda iz 2016.godine
Odluka o donošenju Prvog rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2017.
Odluka o donošenju Plana nabave KGZ-a za 2017.
Odluka o nabavi ličilačkih radova
Odluka o nabavi računalne opreme
Odluka o nabavi namještaja
Odluka o dopuni cjenika ZaKi
Odluka o privremenom zatvaranju Odjela za djecu i mlade Gradske knjižnice 
Knjižnice Marina Držića tijekom provođenja revizije i otpisa knjižnične građe
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o radu KGZ-a
Odluka o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja KGZ-a
Odluka o donošenju Drugog rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2017.
Odluka o donošenju Pravilnika o provedbi jednostavne nabave u KGZ-u
Odluka o donošenju Trećeg rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2017.
Odluka o donošenju Prvog rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2017.
Odluka o provođenju otpisa i revizije u mreži KGZ-a u 2018.
Odluka o provođenju inventure u mreži KGZ-a
Odluka o usvajanju Plana rada KGZ-a za 2018.
Odluka o donošenju Izmjena Pravila KGZ-a
Odluka o usvajanju Financijskog plana KGZ-a za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.
Odluka o donošenju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
Odluka o početku postupka nabave usluga razvoja i održavanja knjižničnog softvera ZaKi i informatičkog sustava KGZ-a
Odluka o usvajanju Radnog kalendara KGZ-a za 2018. 

7. Sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 16.01.2017. u 12:00 sati) 

Dnevni red:       
         
1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvještaj o radu KGZ-a za 2016.
3. Odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za ravnateljicu / ravnatelja KGZ-a
4. Izmjene Pravila KGZ-a
5. Razno


8. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (16.02.2017. u 14:00 sati) 

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Otvaranje zamolbi pristiglih na natječaj za ravnateljicu / ravnatelja KGZ-a
3. Financijski izvještaj KGZ-a za 2016.
4. Radni odnosi
5. Povrat prostora u kojem se nalazi Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića
6. Razno 

9. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (23.02.2017. u 14:00 sati)

Dnevni red:
                1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
                2. Razgovori s kandidatima za ravnateljicu KGZ-a
                3. Glasovanje o kandidatima za ravnateljicu KGZ-a
                4. Razno

10. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (02.03.2017. u 14:00 sati) 

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Donošenje prvog rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2017.
3. Donošenje Plana nabave KGZ-a za 2017.
4. Radni odnosi
5. Razno 

11. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (28.03.2017. u 14:00 sati) 

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izmjene cjenika za prodaju programske podrške ZaKi
3. Informacija o sklopljenim ugovorima javne i bagatelne nabave
4. Radni odnosi
5. Razno

12. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (11.05.2017. u 15:00 sati) 

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Odluka o zatvaranju Odjela za djecu i mlade Gradske knjižnice
3. Radni odnosi
4. Godišnji odmori
5. Razno 

13. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (12.07.2017. u 12:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Polugodišnji izvještaj o radu KGZ-a za razdoblje 01.01. – 30. 06.2017.
3. Polugodišnji financijski izvještaj KGZ-a za razdoblje 01.01.-30.06.2017.
4. Prijedlog Drugog rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2017.
5. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave u KGZ-u
6. Radni odnosi
7. Razno

14. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (26.09.2017. u 14:30 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog 3.Rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2017.
3. Prijedlog 1. Rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2017.
4. Program rada KGZ-a za 2018.
5. Odluka o provođenju revizije i otpisa u mreži knjižnica KGZ-u 2018.
6. Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja u KGZ-u
7. Izmjene i dopune Pravila KGZ-a
8. Radni odnosi
9. Razno

15. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14.11.2017. u 14:30 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Financijskog plana KGZ-a za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.
3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
4. Odluka o početku postupka nabave usluga razvoja i održavanja knjižničnog softvera ZaKi i informatičkog sustava KGZ-a
5. Radni odnosi
6. Razno

16. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (27.12.2017. u 14:30 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Konstituiranje Upravnog vijeća
3. Radni kalendar KGZ-a za 2018.
4. Radni odnosi
5. Razno 

1. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (15.01.2018. elektronička sjednica) 


Dnevni red:       
               
1. Izvještaj o radu KGZ-a za 2016.


2. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (21.02.2018.)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika prethodne sjednice
2. Potvrđivanje odluke o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za 2017.
3. Potvrđivanje odluke o usvajanju Financijskog izvještaja KGZ-a za 2017.
4. Potvrđivanje odluke o raspodjeli prenesenog viška prihoda iz 2017. u 2018.
5. Potvrđivanje odluke o usklađivanju knjižničnog fonda pisanih knjiga inventara s elektroničkom knjigom inventara i knjigovodstvenim stanjem
6. Radni odnosi
7. Razno

3. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (13. 03. 2018.) 

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prvi rebalans Financijskog plana KGZ-a za 2018.
3. Plan nabave KGZ-a za 2018. i Odluke o nabavi
4. Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
6. Razno 

4. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (17. 04. 2018. u 14:30 sati) 

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvještaj o sklopljenim ugovorima javne i bagatelne nabave
3. Radni odnosi
4. Razno

5. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (13.06.2018.u 14:30 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog 1. izmjene Pravilnika o arhiviranju
3. Izmjena pristupnice za upis članova u KGZ
4. Radni odnosi
5. Godišnji odmori i ljetno radno vrijeme
6. Razno

6. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (13.07.2018. u 14:30 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvještaj o radu KGZ-a za razdoblje 01.01.- 30.06.2018.
3. Financijski izvještaj KGZ-a za razdoblje 01.01.-30.06.2018.
4. 2.Rebalans Financijskog plana KGz-a za 2018.
5. 1.Rebalans Plana nabave KGZ-a za 2018.
6. Obavijest o pravomoćnom rješenju o povratu za prostor Starčevićev trg 4
7. Razno

7. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (elektronička sjednica)

Dnevni red:

1. Usvajanje programa rada KGZ-a koji se prijavljuju Ministarstvu kulture za 2019.
 
8. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (27.09.2018. u 14:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika sa 6. i 7. sjednice Upravnog vijeća
2. Program rada KGZ-a za 2019.
3. Odluka o provođenju revizije i otpisa knjižnične građe u KGZ-u tijekom 2019.
4. Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja u KGZ-u
5. Radni odnosi
6. Razno

9. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (19.11.2018. u 14:30 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća
2. Rebalans Financijskog plana KGZ-a za 2018.
3. Rebalans Plana nabave KGZ-a za 2018.
4. Financijski plan KGZ-a za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.
4. Odluka o početku postupka nabave usluga razvoja i održavanja knjižničnog softvera ZaKi i informatičkog sustava KGZ-a
5. Ugovor o zakupu spremišnog prostora Gradske knjižnice
6. Radni odnosi
7. Razno

10. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (19.12.2018. u 15:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća
2. Rebalans Financijskog plana KGZ-a za 2018.
6. Radni odnosi
4. Radni kalendar za 2019.
7. Razno

11. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14. 01. 2019. u 14:00 sati)

Dnevni red:
      
1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvještaj o radu KGZ-a za 2018.
3. Razno 

12. sjednica Upravog vijeća KGZ-a (19. 02. 2019.  u 14:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Financijski izvještaj KGZ-a za 2018.
3. Prvi rebalans Financijskog plana KGZ-a za 2019.
4. Plan nabave KGZ-a za 2019.
5. Odluka o usklađivanju knjižničnog fonda
3. Razno

13. sjednica Upravog vijeća KGZ-a (19. 03. 2019.  u 09:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izmjena Pravila KGZ-a
3. Radni odnosi
4. Razno

14. sjednica Upravog vijeća KGZ-a (13. 03. 2019.  u 15:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Statut KGZ-a
3. Plan godišnjih odmora
4. Razno

15. sjednica Upravog vijeća KGZ-a (05. 06. 2019.  u 15:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2.2. Rebalans Financijskog plana KGZ-a za 2019.
3.1. Rebalans Plana nabave KGZ-a za 2019.
3. Ljetno radno vrijeme knjižnica u sastavu KGZ-a
4. Razno


16. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (11. 07. 2019.  u 14:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Financijski izvještaj KGZ-a za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.
3. Izvještaj o radu KGZ-a za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.
4. Razno


17. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (25. 09. 2019. u 9:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Program rada KGZ-a za 2020.
3. 3. Rebalans Financijskog plana KGZ-a za 2019.
4. 2. Rebalans Plana nabave KGZ-a za 2019.
5. Odluka o nabavi informatičke opreme
5. Odluka o provođenju revizije i otpisa knjižnične građe u KGZ-u 2020.
6. Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja u KGZ-u
7. Radni odnosi
8. Razno


18. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 02.12.2019. u 14:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Program rada KGZ-a za 2020.
3. Prijedlog Financijskog plana KGZ-a za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. .
4. Prijedlog Plana nabave KGZ-a za 2020.
5. Radni odnosi
6. Razno

19. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (18. 12. 2019. u 14:00 sati)

Dnevni red:
 1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
 2. Radni kalendar KGZ-a za 2020.
 3. Radni odnosi
 4. Pravilnik o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
 5. Razno


20. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14.01.2020. u 14:00 sati)

Dnevni red:       

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvještaj o radu KGZ-a za 2019.
3. Radni odnosi
4. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
3. Razno

21. Sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (05. 02. 2020. u 14:00 sati)

Dnevni red:       

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Financijski izvještaj KGZ-a za 2019.
3. Razno


22. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (22. 04. 2020)

Dnevni red:

1. Izbor zamjenika predsjednice Upravnog vijeća KGZ-a
2. Izmjene i dopune Pravila Knjižnica grada Zagreba
3. Odluka o oprostu zakasnina
4. Odluka o produženju roka posudbe
5. Radni odnosi
3. Razno

23. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (02.06.2020.u 14:30 sati)

Dnevni red: 

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Verifikacija mandata članova Upravnog vijeća i izbor predsjednika Upravnog vijeća
3. Odluka o početku postupka javne nabave za održavanje i razvoj IS i programske podrške ZaKi
4. Razno

24. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 10.07.2020. u 14:00 sati) 

Dnevni red: 

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Usvajanje polugodišnjeg Izvještaja o radu KGZ-a 
3. Usvajanje polugodišnjeg Financijskog izvještaja KGZ-a
4. Donošenje 1. Rebalansa financijskog plana KGZ-a za 2020.
5. Donošenje 1. Rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2020. 
6. Razno

25. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (09.09.2020. u 9:00 sati) 

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Programi KGZ-a za 2020. za javne potrebe u kulturi – Ministarstvo kulture
3. Odluka o nabavi informatičke opreme
4. Odluka o provođenju revizije i otpisa knjižnične građe u KGZ-u u 2021.
5. Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja u KGZ-u za 2020.
6. Radni odnosi
7. Razno

26. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (05.10.2020. u 10:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Programi KGZ-a za 2021. za javne potrebe u kulturi – Grad Zagreb
3. Razno

27. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (16.11.2020. u 12:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta KGZ-a
3. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
4. Donošenje odluke o početku postupka javne nabave za usluge održavanja i razvoja informacijskog sustava ZaKi

28. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (04.12.2020. u 14:30 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Donošenje 2.Rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2020.
3. Donošenje radnog kalendara KGZ-a za 2021.
4. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice KGZ-a


29. sjednica Upravnog  vijeća KGZ-a (07.12.2020. u 12:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Verifikacija mandata petog člana Upravnog vijeća KGZ-a
3. Donošenje Programa rada KGZ-a za 2021.
4. Donošenje Financijskog plana KGZ-a za 2021.
5. Donošenje Plana nabave KGZ-a za 2021.
6. Razno

1. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (07.01.2021. u 12:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Otvaranje zamolbi pristiglih na natječaj za ravnatelja/ravnateljicu KGZ-a
3. Razno

2. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (11.01.2021. u 11:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Razgovori s kandidatima i glasovanje za ravnateljicu KGZ-a  za iduće mandatno razdoblje
3. Razno

3. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14.01.2021. u 11:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvještaj o radu KGZ-a u 2020.
3. Radni odnosi
4. Razno

4. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (08.02.2021. u 12:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Financijski izvještaj KGZ-a za 2020.
3. Razno

5. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 25.03.2021.  u 10:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Usvajanje 1. Rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2021.
3. Donošenje odluke o početku postupka javne nabave za računala i računalnu opremu
3. Donošenje prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta KGZ-a
4. Razno

6. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (05.05.2021. u 9.30 sati)

Dnevni red:
1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Radni odnosi
3. Donošenje prijedloga Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
4. Razno

7. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 26.05.2021. u 13:00 sati)

Dnevni red:
1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
3. Izvještaj o sklopljenim ugovorima javne i jednostavne nabave
4. Izvještaj o inspekcijskom nadzoru
5. Ljetno radno vrijeme
6. Razno

8. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14.06.2021. u 9:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za telekomunikacijske usluge
3. Radni odnosi
4. Razno

9. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (14.07.2021. u 10:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvještaj o radu KGZ-a za razdoblje 01.01. – 30.06.2021.
3. Financijski izvještaj KGZ-a za razdoblje 01.01.- 30.06.2021.
5. Razno

10. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (01.10.2021. u 11:00 sati) 

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog programa za 2022. za prijavu na Grad Zagreb i Ministarstvo kulture i medija
3.Odluka o stavljanju izvan snage Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Statuta
4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnica grada Zagreba
5. Razno

11. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (25.10.2021.  – telefonskim putem)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Odluka o povlačenju iz procedure davanja suglasnosti Gradske skupštine na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta KGZ-a


12. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 08.11.2021. u 10:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Odluka o početku provođenja postupka javne nabave za usluge održavanja i razvoja informacijskog sustava i programske podrške ZaKi
3. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu KGZ-a
4. Radni odnosi
5. Razno

13. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a ( 03.12.2021. u 12:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Rebalans Financijskog plana KGZ-a za 2021.
3. Rebalans Plana nabave KGZ-a za 2021.
4. Financijski plan KGZ-a za 2022.
3. Plan nabave KGZ-a za 2022.
5. Odluka o provođenju revizije u 2022.
6. Bibliobus – nova organizacija rada u 2022.
7. Razno

22. Sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (12.01.2022. u 11:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Razno

23. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (15.02.2022. u 13:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Financijski izvještaj KGZ-a za 2021.
3. Radni odnosi
4. Razno

24. sjednica Upravnog vijeća KGZ-a (08.03.2022. u 13:00 sati)

Dnevni red:

1. Potvrđivanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za nabavu informatičke opreme
3. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za nabavu usluga osiguranja imovine
4. Natječaj za zapošljavanje
5. Razno