Upute za posudbu, čitanje i slušanje e-knjiga i zvučnih e-knjiga

Posudba, čitanje i slušanje e-knjiga i zvučnih e-knjiga odvija se u nekoliko osnovnih koraka:
  • prijava u aplikaciju eZaKi, posudba i preuzimanje e-knjige na uređaj putem kataloga
  • instaliranje neke od aplikacija koje podržavaju Readium LCP tehnologiju. Posuđena i na uređaj preuzeta e-knjiga može se čitati i/ili slušati tek nakon što se otvori u takvoj aplikaciji.
Prilikom prvog otvaranja e-knjige ili zvučne e-knjige u aplikaciji koja podržava Readium LCP tehnologiju, uređaj treba spojiti na internetsku mrežu zbog autorizacije za koju je potrebno unijeti PIN.

Posuđene e-knjige mogu se vratiti putem kataloga ili putem aplikacije koja podržava Readium LCP tehnologiju.
U jednom kalendarskom mjesecu član može posuditi 5 naslova, koje može koristiti istovremeno na 4 uređaja.

Besplatne aplikacije koje preporučujemo za posudbu, čitanje i slušanje e-knjiga i zvučnih e-knjiga su Thorium Reader i Cantook by Aldiko. Možete ih preuzeti klikom na odgovarajuću ikonu, čime započinje proces instalacije na vaš uređaj.  
 
Za mobilne uređaje - Cantook by Aldiko Za desktop uređaje - Thorium Reader     
    E-čitači
   
Prijave poteškoća i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte: online.kgz@kgz.hr