Česta pitanja


ČLANSTVO I ČLANARINA


Mogu li postati članom Knjižnica grada Zagreba ako ne živim u Zagrebu?
Članom Knjižnice može postati svaki građanin Grada Zagreba odnosno građanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu. Članom Knjižnice može postati i građanin koji nema prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu pod uvjetom da se u njemu školuje ili je u njemu zaposlen, uz predočenje dokaza o tome. Članom Knjižnice može postati i strani državljanin s prijavljenim boravištem u Gradu Zagrebu odnosno uz predočenje dokaza o zaposlenosti ili školovanju u Gradu Zagrebu.
 
Što je potrebno za upis u knjižnicu? 
Za upis je potrebna osobna iskaznica, ili osobna iskaznica i službeni dokument obrazovne ustanove (za studente). Učenici srednjih škola upisuju se uz predočenje osobne iskaznice ili osobne iskaznice svojih roditelja, odnosno udomitelja ili skrbnika, a djeca do 15 godina uz predočenje osobne iskaznice roditelja, odnosno udomitelja ili skrbnika i uz predočenje dokumenata iz kojih je vidljiva godina rođenja i prebivalište djeteta. Pojedinci i grupe izvan spomenutih kategorija upisuju se uz odobrenje ravnatelja/ce Knjižnica grada Zagreba, a strani državljani uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta i prijave boravka. Za prvi upis potrebno je u knjižnici ispuniti i pristupnicu.
 
Tko ima pravo na besplatan upis u Knjižnicu?

Pravo na besplatan upis u Knjižnicu imaju djeca s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili gradu Zaprešiću, i to od rođenja do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina, zatim osobe s invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata te primatelji socijalne pomoći uz predočenje odgovarajućeg dokumenta (članske iskaznice registriranih udruga, potvrde nadležnih ustanova ili medicinske dokumentacije). Pravo na besplatan upis imaju i umirovljeni djelatnici Knjižnica grada Zagreba te aktivni članovi Zagrebačkoga knjižničarskog društva uz dokaz o plaćenoj članarini za tekuću godinu.

Mogu li se u Knjižnicu upisati online?
Da, online upis ili obnova članstva ostvaruje se putem aplikacije eZaKi.
Osobe koje imaju pravo na besplatan upis, a nisu mlađe od 15 godina, članstvo u Knjižnici mogu ostvariti ili obnoviti online slanjem elektronički ispunjene pristupnice i dokaza kojim potvrđuju pravo na besplatan upis na adresu e-pošte upisi@kgz.hr. Nakon provjere podataka iz pristupnice korisnik će e-poštom dobiti potvrdu o članstvu, a prilikom dolaska u knjižnicu bit će evidentiran uz predočenje potvrde o članstvu i osobne iskaznice.  
 
Koliko je članarina?
Članarina iznosi 7 €.
 
Koliko traje članarina?
Članarina traje godinu dana od dana upisa. 
 
Mogu li s jednom iskaznicom koristiti sve knjižnice u mreži Knjižnica grada Zagreba? 
Da, članarina se plaća u jednoj knjižnici ili u aplikaciji eZaKi, a u ostalim se knjižnicama mreže evidentirate uz predočenje članske i osobne iskaznice.
 
Moram li uvijek kod korištenja knjižnice imati člansku iskaznicu?
Da, jer je iskaznica Vaš članski identifikacijski dokument. Djelatniku u knjižnici možete predočiti i digitalnu iskaznicu u aplikaciji eZaKi.
 
Prilikom učlanjenja rečeno mi je da će iskaznica biti izrađena za mjesec dana. Mogu li posuđivati građu u međuvremenu?
Prilikom učlanjenja dobit ćete račun koji Vam služi kao privremena iskaznica. Na računu su navedeni Vaše ime i prezime i broj članske iskaznice. Također, dobit ćete potvrdu s PIN-om. Uz račun možete posuđivati građu do preuzimanja iskaznice. U aplikaciji eZaKi dostupna je Vaša digitalna članska iskaznica koju možete koristiti umjesto fizičke iskaznice.
 
Gdje mogu preuzeti svoju iskaznicu? Hoće li mi stići na kućnu adresu?
Iskaznicu možete preuzeti mjesec dana nakon učlanjenja u knjižnici u kojoj ste se učlanili ili u knjižnici koju ste u aplikaciji eZaKi odabrali kao knjižnicu za preuzimanje iskaznice. Iskaznice ne šaljemo poštom na kućnu adresu.
 
Vrijedi li iskaznica godinu dana kao i članstvo?
Ne, fizička iskaznica vrijedi pet godina.
 
Što moram učiniti kada izgubim člansku iskaznicu?
Trebate se odmah javiti knjižnici u koju ste upisani jer ste odgovorni ukoliko netko zloupotrijebi Vašu iskaznicu, tj. posudi građu na Vaše ime. Dežurni informatori uputit će Vas u daljnju proceduru. Članu se izdaje nova iskaznica uz naplatu cijene troškova koja iznosi 3 €.
 
Što znači da je članska iskaznica neprenosiva?
To znači da je može koristiti isključivo osoba na čije ime glasi iskaznica. Ako je član spriječen, njegov roditelj, udomitelj ili skrbnik odnosno ovlaštenik može za njega posuditi knjižničnu građu uz predočenje članske iskaznice člana (za kojega posuđuje) te uvida u osobnu iskaznicu člana (za kojega posuđuje).
 
Zašto vam trebaju moji osobni podaci?
Vaši nam osobni podaci trebaju zbog identifikacije jer kada posuđujete građu posuđujete određenu materijalnu vrijednost. Također, određeni podaci trebaju nam zbog obveze prikupljanja stručnih, nacionalnih i međunarodnih statističkih podataka.
 
Zašto moram dati svoj OIB?
Prema Zakonu o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) Knjižnice grada Zagreba kao ustanova koju financira tijelo jedinice lokalne samouprave dužne su voditi službenu evidenciju korisnika putem osobnog identifikacijskog broja.
 
Kako štitite moje osobne podatke?
Vaši osobni podaci štite se prema Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
  
Promijenio/la sam neke osobne podatke, trebam li Vam se javiti?
Da, o promjeni osobnih podataka koje prikupljamo putem Pristupnice možete obavijestiti naše zaposlenike prilikom Vašeg sljedećeg osobnog posjeta bilo kojoj knjižnici u mreži Knjižnica grada Zagreba. Osobne podatke možete i samostalno promijeniti u aplikaciji eZaKi.
 
Putujem svakodnevno na školovanje u Zagreb. Mogu li koristiti usluge knjižnice?
Da, članom možete postati ako nemate prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu pod uvjetom da se u njemu školujete ili ste u njemu zaposleni, uz predočenje dokaza o tome.
 
Nisam član knjižnice. Mogu li ipak koristiti neke usluge?
Ako niste član, jednom godišnje možete koristiti knjižničnu građu u knjižnici (novine, časopise, službene publikacije, referentnu literaturu, internet) uz osobnu identifikaciju. Građu ne možete posuđivati izvan knjižnice.
 

POSUDBA, REZERVACIJE, PRODULJENJE, INFORMACIJE O GRAĐI

Koliko se knjiga odjedanput može posuditi?
U svakoj knjižnici možete odjedanput posuditi ukupno deset naslova knjižnične građe, od čega najviše tri naslova knjižne građe. U Bibliobusu član može posuditi pet jedinica knjižne građe i pet jedinica audiovizualne i elektroničke građe.
 
Mogu li građu posuđenu u jednoj knjižnici vratiti u neku drugu knjižnicu mreže?
Ne, građa se treba vratiti u knjižnicu u kojoj je i posuđena.
 
Pišem stručni rad. Mogu li posuditi veći broj knjiga?
Za potrebe stručnoga i znanstvenoga rada dežurni informator može članu odobriti posudbu više naslova istovrsne knjižnične građe.
 
Odrasla sam osoba. Mogu li čitati knjige s odjela za djecu?
Svaki član osobno bira i čita što mu odgovara i što želi. No, učlanjena djeca imaju prednost kod posudbe lektirnih naslova.
 
Mogu li posuđivati knjige za svoje dijete?
Ako je dijete član knjižnice, Vi kao roditelj/skrbnik možete s djetetovom iskaznicom (za dijete) posuđivati građu na odjelima za djecu i mlade.
 
Mogu li na iskaznicu svoga djeteta posuđivati knjige za sebe na odjelu za odrasle?
Ne, jer se djeca do 15 godina starosti upisuju isključivo u odjele za djecu i mlade. Iskaznica je neprenosiva.
 
Mogu li na svoju iskaznicu (odrasli korisnik) posuđivati knjige za svoju djecu?
Odgajanje budućih čitača jedna je od glavnih misija knjižnice svuda u svijetu i stoga vjerujemo da razumijete važnost da Vaša djeca budu učlanjena u knjižnicu. Također, djeca koja imaju prebivalište u Gradu Zagrebu ili gradu Zaprešiću upisuju se besplatno na odjele za djecu i mlade od rođenja do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina.
 
Mogu li posuđivati časopise i novine?
Časopisi i novine se ne posuđuju izvan prostora knjižnice.
 
Trebam knjigu koju ima samo neka druga knjižnica u Hrvatskoj. Možete li je posuditi za mene i koliko se plaća takva usluga?
Možemo, putem međuknjižnične posudbe. Pošaljite upit na adresu elektroničke pošte: medjuknjiznicna@kgz.hr. Knjigu dobivenu putem međuknjižnične posudbe možete koristiti isključivo za rad u čitaonici Gradske knjižnice. Usluga je besplatna i ne može se koristiti unutar mreže Knjižnica grada Zagreba.
 
Trebam knjigu koju imaju samo neke knjižnice izvan Hrvatske. Možete li je posuditi za mene?
Ne, međuknjižničnu posudbu građe iz inozemstva obavlja Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
 
Kasnim s povratom posuđene građe. Koliko ću morati platiti zakasninu?
Zakasnina je 0,10 € po jedinici građe i po danu kašnjenja, a raste maksimalno do 20,00 € po jedinici građe.
 
Postoji li dan oprosta zakasnine?
Knjižnice grada Zagreba nemaju dan kada provode akcije oprosta zakasnine. Predlažemo da se osobno javite dežurnom informatoru u knjižnici u kojoj ste posudili građu kako biste se dogovorili o nadoknadi zakasnine.
 
Rok posudbe mi je istekao u subotu, a bio je blagdan i knjižnica nije radila. Hoću li u ponedjeljak platiti zakasninu?
Naš je knjižnični program podešen tako da prva tri dana kašnjenja zakasninu ne obračunava (uračunata je npr. neradna subota i nedjelja). Međutim, ukoliko se građa vrati četvrti dan, obračunava se zakasnina za sva četiri dana za svaki primjerak posuđene građe u iznosu od 0,10 €. Vjerujemo da ste upoznati s pravilom da građu možete produžiti i prije isteka posudbenog roka.
 
Kako mogu produžiti rok posudbe?
Građu možete produžiti osobno u knjižnici u kojoj ste građu posudili, telefonom ili u aplikaciji eZaKi. Produženje roka posudbe moguće je ako je primjerak posuđen na jedan posudbeni rok, ako nije u zakasnini, ako nije rezerviran te ako je knjižnica dozvolila produženje roka posudbe.
 
Koliko puta mogu produžiti rok posudbe?
Jedanput, tj. za jedan posudbeni rok, osim ako knjiga/građa nije rezervirana za drugog člana ili je posuđena na ljetni posudbeni rok.
 
Na koji se rok posuđuje lektira?
Lektira se posuđuje na 21 dan uz mogućnost još jednog produženja (ako nije rezervirana).
 
Može li se provjeriti dostupnost neke građe prije dolaska u knjižnicu?
Da, dostupnost željene građe u pojedinim knjižnicama unutar mreže Knjižnica grada Zagreba možete provjeriti telefonski i putem Kataloga. Ako je građa posuđena, možete je rezervirati.
 
Kako mogu provjeriti dostupnost građe putem Kataloga?
Registrirajte/prijavite se u aplikaciji eZaKi i slijedite upute za provjeru statusa građe na našim mrežnim stranicama.
 
Kako mogu rezervirati građu?
Građu možete rezervirati osobno u knjižnici ili putem Kataloga. Slijedite upute za rezervaciju građe na našim mrežnim stranicama. Ako isti naslov rezervira više korisnika, formira se lista čekanja kronološkim redoslijedom kako su rezervacije i napravljene.
Korisnici Bibliobusa knjižničnu građu mogu rezervirati isključivo telefonski ili putem elektroničke pošte: bibliobus@kgz.hr.
 
Koliko je aktivna rezervacija?
Rezervacija je aktivna mjesec dana. Možete je produžiti osobno, telefonski ili u aplikaciji eZaKi.
 
Koji je rok za preuzimanje rezervirane građe, ili one za koju mi javite da je dostupna?
Tri radna dana. Rezervacija se po isteku navedenog roka poništava te Knjižnica može građu posuditi drugome članu.
 
Naplaćuje li se rezervacija?
Rezervacija se naplaćuje samo ako Vas obavještavamo na kućni ili mobilni telefon, prema važećem Cjeniku.
 
Mogu li negdje na internetu vidjeti kada moram vratiti knjigu?
Da, u aplikaciji eZaKi možete pogledati svoju trenutnu posudbu i povijest posudbi.
 
Čemu služi PIN?
PIN služi za povezivanje Vašeg članstva nakon registracije i prijave u aplikaciju eZaKi, za pristup bežičnom internetu u knjižnicama mreže Knjižnica grada Zagreba te za pristup aplikaciji ZaKi Book.
 
Kako mogu dobiti PIN?
PIN možete zatražiti osobno u knjižnici uz predočenje članske iskaznice ili online (na e-adresu pin@kgz.hr pošaljite ime i prezime, članski broj i OIB). Ako izgubite PIN, možete ga ponovno zatražiti osobno u bilo kojoj knjižnici naše mreže ili online na gore navedenu e-adresu.  
 
Kako mogu naručiti literaturu za referat, maturalni, diplomski rad i sl.?
Ukoliko je moguće, potrebnu literaturu dobit ćete odmah. Za složenije upite treba ispuniti obrazac i s dežurnim informatorom dogovoriti datum isporuke. Također, možete koristiti besplatnu uslugu Pitajte knjižničare u kojoj na korisnička pitanja odgovaraju i informatori naše mreže knjižnica.
 
Što ako posuđenu knjigu/građu oštetim ili izgubim?
Član i korisnik koji ošteti knjižničnu opremu, izgubi ili ošteti knjižničnu građu dužan je Knjižnici nadoknaditi štetu. Oštećena knjižnična građa može se nadoknaditi istim naslovom ili, uz odobrenje dežurnog informatora, drugim naslovom knjižnične građe.   
                          

APLIKACIJA eZaKi

Koje mogućnosti nudi aplikacija eZaKi?
U aplikaciji eZaKi možete se upisati i obnoviti članstvo, plaćati bankovnim karticama, koristiti svoju digitalnu člansku iskaznicu, provjeriti status svojih posudbi i rezervacija, produžiti ih i slično.
 
Gdje mogu pronaći upute za korištenje aplikacije eZaKi?
Detaljne upute nalaze se na mrežnim stranicama Knjižnica grada Zagreba.
 
Kako mogu preuzeti aplikaciju eZaKi?
Aplikacija eZaKi dostupna je za korištenje na Katalogu Knjižnica grada Zagreba ili/i instalacijom mobilne aplikacije u mrežnim trgovinama Google Play i App Store.
 
Kome se mogu obratiti ako imam poteškoće pri korištenju aplikacije eZaKi?
Poteškoće pri korištenju aplikacije eZaKi možete prijaviti na adresu e-pošte online.kgz@kgz.hr. Također, za pomoć se možete obratiti djelatnicima u obližnjoj knjižnici.
 

ZaKi Book

Tko može posuditi knjige putem aplikacije ZaKi Book?
E-knjige putem aplikacije ZaKi Book mogu posuditi svi naši korisnici, odrasli i djeca.
 
Koliko se knjiga može posuditi putem aplikacije ZaKi Book?
Član može posuditi najviše dva naslova e-knjige odjednom, odnosno pet naslova unutar jednog kalendarskog mjeseca, a može ih koristiti istovremeno na četiri uređaja.
 
Zašto postoji ograničenje na broj posuđenih knjiga te trajanje posudbe, budući da se radi o e-knjigama?
Svaka e-knjiga ima određen broj otkupljenih licenci sukladno ugovoru s nakladnicima. Posudbeni rok usklađen je s pravilima KGZ-a o posudbi knjižne građe.
 
Zaboravila sam vratiti e-knjige na dan kada sam trebala, hoću li platiti zakasninu?
E-knjiga će se automatski razdužiti s danom povrata i nećete platiti zakasninu.
 
Mogu li produžiti posudbu e-knjige?
Produženje posudbe e-knjige nije moguće. Nakon što se automatski razduži, možete je ponovno posuditi.
 
Mogu li se e-knjige posuđivati preko Kindle čitača?
Aplikacija za posudbu e-knjige je dostupna na Android, iOs i Windows platformama, a podržani su i eInk čitači bazirani na Androidu. Od Kindle uređaja je podržan samo model Fire, dok su ostali Kindle modeli ograničeni na Amazon platformu.
 
Imam problem s posudbom i pregledavanjem e-knjige, kome se mogu obratiti?
Pokušajte osvježiti aplikaciju. U slučaju daljnjih problema, pošaljite upit na adresu elektroničke pošte: zakibook@vivainfo.hr.
 

OSTALO

Nude li knjižnice reprografske usluge i usluge ispisa (fotokopiranje, skeniranje, digitalno fotografiranje građe)?
Da, neke knjižnice mreže imaju opremu za reprografske usluge ili printere. Na Katalogu možete provjeriti koju opremu možete pronaći u pojedinim knjižnicama.
Fizičke i pravne osobe mogu dobiti dozvolu za fotografiranje građe vlastitim fotoaparatom, a radi zaštite knjižnične građe Knjižnica ne dopušta reprografiranje građe iz posebnih zbirki.
Reprografske usluge (fotokopiranje, skeniranje i fotografiranje knjižnične građe) Knjižnica pruža u pojedinim jedinicama mreže u skladu sa Zakonom o autorskom pravu, Pravilnikom o zaštiti knjižnične građe te ovim Pravilima, a naplaćuju se po važećem Cjeniku.
 
Može li se u knjižnici koristiti vlastito prijenosno računalo?
U knjižnicama je moguće koristiti vlastito računalo.
 
Može li se u knjižnicama koristiti internet?
Da, članovi mogu koristiti internet u našim knjižnicama. Na stranicama Kataloga možete provjeriti koliko računala imaju pojedine knjižnice u našoj mreži.
 
Plaća li se korištenje interneta?
Usluga korištenja interneta prvih pola sata besplatna je za sve članove knjižnice i može se koristiti jedanput dnevno u svakoj od knjižnica mreže. Nakon iskorištenih besplatnih pola sata, članovi i korisnici plaćaju korištenje interneta prema važećem Cjeniku.
 
Ima li koja knjižnica bežični pristup internetu?
Da, uz broj članske iskaznice i PIN možete koristiti bežični Internet u sljedećim knjižnicama:
Gradska knjižnicaKnjižnica Božidara AdžijeKnjižnica Tina UjevićaKnjižnica DubravaKnjižnica MedveščakKnjižnica Medveščak (Odjel za djecu i mladež), Knjižnica Novi ZagrebKnjižnica DugaveKnjižnica Savski gajKnjižnica Vjekoslava MajeraKnjižnica SloboštinaKnjižnica PrečkoKnjižnica VoltinoKnjižnica KnežijaKnjižnica StaglišćeKnjižnica Augusta Cesarca, RavniceKnjižnica Augusta Cesarca, ŠubićevaKnjižnica SesveteKnjižnica SelčinaKnjižnica S. S. KranjčevićaKnjižnica Ivane Brlić MažuranićGradska knjižnica Ante Kovačića, ZaprešićKnjižnica DubecKnjižnica JelkovecKnjižnica M. J. ZagorkeDječja knjižnica "M2"Knjižnica Marina DržićaDječja knjižnica Marina DržićaKnjižnica Ivana Gorana KovačićaKnjižnica SavicaKnjižnica i čitaonica Bogdana OgrizovićaKnjižnica Vladimira NazoraČitaonica i galerija VNKnjižnica KustošijaKnjižnica VrapčeKnjižnica GajniceKnjižnica Špansko sjeverKnjižnica Špansko jugKnjižnica Podsused.
 
Radi li koja knjižnica nedjeljom?
Da, Knjižnica Bogdana Ogrizovića radi svaku drugu nedjelju poslije podne.
 
Mogu li volontirati u Knjižnicama grada Zagreba?
Osobe zainteresirane za volontiranje mogu se informirati o mogućnostima volontiranja, potrebama za volonterima te što u slučaju ako su trenutno sva volonterska mjesta popunjena na adresi elektroničke pošte: volonteri@kgz.hr.

Mogu li knjižnici donirati knjige, časopise, stripove ili DVD-e?
Na ovoj poveznici možete pronaći popis knjižnica u KGZ-u koje primaju donacije. Obratite se knjižnici kojoj želite donirati građu, a oni će Vas informirati o uvjetima doniranja.