Cjenik usluga

 

1 Članarina 50,00 kn 6,64 €
2. Nova članska iskaznica 20,00 kn 2,65 €
3. Zakasnina po danu i po primjerku 0,50 kn 0,07 €
4. Rezervacija - obavijest telefonom 4,00 kn 0,53 €
5. Rezervacija - obavijest e-poštom 0,00 kn 0,00 €
6. Pretraživanje interneta za članove Knjižnice - 1/2 sata jedanput dnevno (u svakoj knjižnici mreže) 0,00 kn 0,00 €
7. Pretraživanje interneta za članove Knjižnice - 1/2 sata 2,50 kn 0,33 €
8. Pretraživanje interneta za korisnike koji nisu članovi Knjižnice - 1/2 sata 5,00 kn 0,66 €
9. Ispis - crno-bijelo * 0,50 kn 0,07 €
10. Ispis - u boji * 3,00 kn 0,40 €
11. Fotokopiranje A4 * 0,50 kn 0,07 €
12. Fotokopiranje A3 * 1,00 kn 0,13 €
13. Uništeni bar-kod na knjižničnoj građi 0,00 kn 0,00 €
14. Optički mediji za pohranu podataka * 3,00 kn 0,40 €
   
  * samo u knjižnicama u kojima za to postoji mogućnost