Cjenik usluga

 

  Usluga Cijena u € Cijena u kn
1. Članarina 7,00 € 52,74 kn
2. Nova članska iskaznica 3,00 € 22,60 kn
3. Zakasnina (dan / primjerak) 0,10 € 0,75 kn
4. Rezervacija - obavijest telefonom 0,80 € 6,03 kn
5. Rezervacija - obavijest e-poštom 0,00 € 0,00 kn
6. Pretraživanje interneta za članove Knjižnice - 1/2 sata jedanput dnevno (u svakoj knjižnici mreže) 0,00 € 0,00 kn
7. Pretraživanje interneta za članove Knjižnice - 1/2 sata 0,50 € 3,77 kn
8. Pretraživanje interneta za za korisnike koji nisu članovi Knjižnice - 1/2 sata 1,00 € 7,53 kn
9. Fotokopiranje A4 * 0,10 € 0,75 kn
10. Fotokopiranje A3 * 0,20 € 1,51 kn
11. Ispis - crno-bijelo * 0,10 € 0,75 kn
12. Ispis - u boji * 0,60 € 4,52 kn
13. Uništeni bar-kod na knjižničnoj građi 0,00 € 0,00 kn
   
  * samo u knjižnicama u kojima za to postoji mogućnost