Voditelji županijskih matičnih službi
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Neda Adamović
Bjelovar 43 000
Narodna knjižnica "Petar Preradović"
Trg Eugena Kvaternika 11, tel: 043/244-447,
043/242-621, faks: 043/242-623
maticna-sluzba@knjiznica-bjelovar.hr
 
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Mirjana Franculić
Požega 34 000
Gradska knjižnica i čitaonica Požega
Antuna Kanižlića 1, tel. i faks: 034/273-251
knjiznica-pozega@po.t-com.hr 
mirjana@gkpz.hr

 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Mirna Grubanović
Slavonski Brod 35 000
Gradska knjižnica
Trg Stjepana Miletića 12
tel: 035/445-211, 035/446-963, faks: 035/446-512
mirna.grubanovic@gksb.hr
gradska-knjiznica-sb@sb.t-com.hr
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ljiljana Črnjar
Rijeka 51 000
Gradska knjižnica Rijeka
Matije Gupca 23, tel: 051/211-139, 051/212-245,
051/215-388; faks: 051/338-609
ljiljana.crnjar@gkri.hr
 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Marica Šapro-Ficović
Dubrovnik 20 000
Dubrovačke knjižnice Dubrovnik
Narodna knjižnica
Cvijete Zuzorić 5, tel. i faks: 020/323-767
msapro@dkd.hr

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Dunja Holcer
Sisak 44 000
Narodna knjižnica i čitaonica Sisak
Rimska ulica 27, tel: 044/521-052, faks: 044/521-527
dunjaholcer@gmail.com
 
ISTARSKA ŽUPANIJA
Vanja Fornazar
Pula 52 000 
Gradska knjižnica i čitaonica Pula
Sv. Ivana 1/A
tel.: 052/300-414
faks: 052/300-403
vanja.fonazar@gkc-pula.hr

 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Hanja Anić
Split 21 000
Gradska knjižnica "Marka Marulića"
Ulica slobode 2
tel: 021/685-013; faks: 021/685-001
gkmm@gkmm.hr
hanic@gkmm.hr

 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Kristina Čunović
Karlovac 47 000
Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić"
Ljudevita Šestića 1, tel: 047/412-377; faks: 412-371
kristina@gkka.hr
maticna@gkka.hr
 

 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Melinda Grubišić - Reiter
Šibenik 22 000
Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić"
Poljana 6, tel: 022/201-282
centrala: 022/201-280
faks: 022/201-303
mgrubisic-reiter@knjiznica-sibenik.hr
gks@knjiznica-sibenik.hr

 

 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Ljiljana Vugrinec
Koprivnica 48 000
Knjižnica i čitaonica "Fran Galović"
Zrinski trg 6, tel: 048/622-363 (104)
faks: 048/220-147
ljiljana@knjiznica-koprivnica.hr
maticna_sluzba@knjiznica-koprivnica.hr

 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Andreja Toljan
Varaždin 42 000
Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović"
Trg slobode 8a, tel. i faks: 042/212-767
andreja-4@net.hr
gknjizmo@vz.t-com.hr
 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Krapina 49 000
Gradska knjižnica Krapina
Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13
tel. 049/370-132; faks: 049/301-794
gradska.knjiznica.krapina@kr.t-com.hr

 
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Silvija Perić
Virovitica 33 002
Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica
Trg bana J. Jelačića 5
tel: 033/721-734
faks: 033/722-815
silvija@knjiznicavirovitica.hr

 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Gospić 53 000
Samostalna narodna knjižnica Gospić
Franje Tuđmana 5
tel: 053/575-056,
faks: 053/573-978
knjiznica.gospic@gs.t-com.hr
 
 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Iva Grković
Vinkovci 32 100
Gradska knjižnica i čitaonica
Gundulićeva 6, tel: 032/332-418, 032/334-109
faks: 032/334-675, 032 /333-061
iva@gkvk.hr
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Dina Kraljić
Čakovec 40 000
Knjižnica i čitaonica Čakovec
Trg Republike 4, tel. i faks: 040/310-595
tel: 040/310-656
knjiznica-cakovec@ck.t-com.hr
maticna@kcc.hr

 
ZADARSKA ŽUPANIJA
Nada Radman / Helena Novak Penga
Gradska knjižnica Zadar
Stjepana Radića 11B, tel: 023/301-103; faks: 023/315-857
nada.radman@gkzd.hr
helena.novak@gkzd.hr
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Ljiljana Krpeljević
Osijek 31 000
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Europska avenija 24
tel: 031/211-219
faks: 031/211-218
kljilja@gskos.hr
maticna.sluzba@gskos.hr
GRAD ZAGREB
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Ivančica Đukec Kero
Knjižnice grada Zagreba - Matična i razvojna služba
Starčevićev trg 6, tel. 4694-356  tel/faks: 4694-357
ivancica.dukec@kgz.hr
maticna.sluzba@kgz.hr