Najstariji europski lunarni kalendar

Tribina 18.04.2018. | srijeda Gradska knjižnica Početak događanja: 19 sati Galerija Kupola, 3. kat
Treća tribina ovogodišnjeg ciklusa Eppur si muove održana je u srijedu,  
18. travnja 2018. u 19 sati u Galeriji Kupola Gradske knjižnice.

Mlađe kameno doba (neolitik) na području Dalmacije počinje oko 6000. pr. Kr. i traje do oko 4000. pr. Kr. Jedna od najpoznatijih kultura iz toga razdoblja je hvarska kultura čiji su nositelji nastanjivali područje Dalmacije s otocima te Hercegovinu. Arheološko nalazište Velištak smješteno je u Velimskom polju, 12 km sjeverno od grada Vodica i dosad je najstarije otkriveno naselje hvarske kulture. Posuda koja je tema ove tribine otkrivena je 2007. u prvoj godini iskopavanja na Velištaku. Vanjska površina posude potpuno je prekrivena urezanim ornamentima. Sustavna analiza simboličkih motiva i njihovih strukturnih obrazaca na posudi pokazala je da se radi o najstarijem dosad pronađenom lunarnom kalendaru toga tipa, što je svakako iznimno važan pridonos arheoastronomiji.

Na tribini će biti iznesene recentne spoznaje o najranijem razdoblju hvarske kulture kojem pripada i sama posuda (4900-4700 pr. Kr.), a također će biti govora i o astronomiji Mjeseca, poznate najvećim dijelom i prastanovnicima Velištaka, koji su na temelju svojih motrenja izradili lunarni kalendar. Naposljetku će biti predstavljeno tumačenje simboličkih ornamenata s te jedinstvene posude.
U izlaganjima i diskusiji pokušati će se, između ostalog, odgovoriti i na pitanja što predstavljaju simboli kruga, izduženi motivi u obliku obrnutog slova “S”, trokuti s vrhom okrenutim gore i dolje, zatim jesu li prastanovnici Velištaka bili upoznati s nesumjerljivošću lunarne i solarne godine, odnosno je li im bio poznat tzv. Metonov ciklus, potom koja je simbolička matrica u podlozi dvostrukog pečenja posude - oksidacijskog i redukcijskog te na koji je način sve to neraskidivo povezano s astronomijom Mjeseca.

Urednik i voditelj tribine:
Omer Rak, pisac, dugogodišnji pasionirani istraživač prapovijesnih simbola, autor je zapažene studije Danilski riton: struktura i simbolika kultne posude iz srednjeg neolitika (Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“, Šibenik, 2008.). Dopunjenu i prevedenu na engleski jezik, naslovljenu The Rhyton from Danilo: Structure and Symbolism of a Middle Neolithic Cult-Vessel, knjigu je objavio britanski izdavač Oxbow Books (Oxford, 2011.)
 
Sudionici tribine:
Emil Podrug, viši kustos prapovijesne zbirke u Arheološkom odjelu Muzeja grada Šibenika. Sudjelovao je u iskapanjima na Danilu Bitinju i Pokrovniku 2003. - 2005. u suradnji s Rochester Institute of Technology iz New Yorka. National Geographic Society dodijelio mu je potporu (zajedno s kolegicom Sarah McClure) za projekt „Neolithic Landscapes of Central Dalmatia: Archaeological Survey, Excavation, and Spatial Analysis.“ Voditelj je višegodišnjih arheoloških istraživanja na lokalitetu hvarske kulture Velištak u vodičkom zaleđu.

dr. sc. Dragan Roša diplomirao je fiziku na PMF-u u Zagrebu (1983.), gdje je 1992. godine magistrirao s radnjom Ustrojstvo magnetskog polja triju Sunčevih prominencija i doktorirao 1996. disertacijom Određivanje Sunčeve rotacije iz opažanja ustrojstava u atmosferi Sunca. Zaposlen je u zagrebačkoj Zvjezdarnici od 1986. godine, čiji je ravnatelj od 1993. Glavni urednik časopisa Čovjek i svemir od 2002. do 2007. godine. Član uredništva časopisa Sun and Geosphere i Bolid. Predsjedavao Balkansko-crnomorsko-kaspijskom mrežom za istraživanje heliosferskih nepogoda i predstavnik je u međunarodnom programu International Space Weather Initiative. Dobitnik Državne nagrade tehničke kulture ”Faust Vrančić” za 2014. godinu i Nagrade "Dr. Oton Kučera" Zagrebačke zajednice tehničke kulture za životno djelo 2014.


Prijedlozi za čitanje:

 

·         Ancient Europe : 8000 B.C. - A.D. 1000 : encyclopedia of the barbarian world / Peter Bogucki & Pam J. Crabtree editors in chief. New York [etc.] : Charles Scribner's Sons, 2004. 2 sv.

·         Batović, Š. U osvit povijesti : (od starijeg kamenog doba do Liburna) : zbornik odabranih radova = opera selecta. Zadar : Matica hrvatska [etc.], 2002. 2 sv.

·         Brusić, Z. Pokrovnik naselje iz neolitika. Šibenik : Muzej grada Šibenika, 2008.

·         Čečuk, B.; Radić, D. Vela spila : višeslojno pretpovijesno nalazište Vela Luka - otok Korčula. Vela Luka : Centar za kulturu "Vela Luka", 2005.

·         Dimitrijević, S.; Težak-Gregl, T.; Majnarić – Pandžić, N. Prapovijest. Zagreb : Naprijed, 1998.

·         Grapčeva špilja : pretpovijesni stan, tor i obredno mjesto : rezultati arheološkog istraživanja 1996. godine / urednici Stašo Forenbaher, Timothy Kaiser. Split : Književni krug, 2008.

·         Podrug, E. Arheološki tragovi kultova i religija na šibenskom području : Muzej grada Šibenika, [prosinac 2008.] : [katalog izložbe]. Šibenik : Muzej grada Šibenika, 2008.

·         Rak, O. Danilski riton : struktura i simbolika kultne posude iz srednjeg neolitika. Šibenik : Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", 2008.

·         Roša, D. Opća astronomija. Zagreb : Zvjezdarnica Hrvatskoga prirodoslovnog društva, 1997. [2?] sv.

·         Spataro, M. The first farming communities of the Adriatic : pottery production and circulation in the early and middle neolithic. Trieste : Edizioni Svevo, 2002.

·         Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta / urednik Aleksandar Durman ; [karte Tomislav Kaniški, Milivoj Tenčić ; crteži Marijana Jelić]. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2006.

·         Težak-Gregl, T. Prapovijest hrvatskih zemalja. Zagreb : Leykam international, 2017-___. 2 sv.

·         Težak-Gregl, T. Uvod u prapovijesnu arheologiju. Zagreb : Leykam international, 2011.

·         Županović, Š. Starodrevna baština šibenskoga kraja : arheološke, jezične i etnološke posebitosti. Split : Književni krug, 1991.

 


O tribini u medijima:
Pogledajte prezentacije:Pogledajte video:Pogledajte fotografije:

Najstariji europski lunarni kalendar

22 new photos · Album by Knjižnice Grada Zagreba