Aktivnosti za djecu i mlade

Akcija 07.09.2022. - 01.07.2023. Knjižnica Selčina
Raspored redovitih aktivnosti za djecu:

PONEDJELJAK:
Školska radionica
termini: 10-13 sati
              18-19 sati


(pomoć u učenju te savladavanju čitalačkih vještina za učenike nižih razreda osnovne škole - potrebno je unaprijed najaviti dolazak djeteta, radi se individualno ili u malim grupama)

SRIJEDA:
Pričaonica
18-18.30 sati


ČETVRTAK:
Dramska grupa
18-19 sati


PETAK:
Likovna radionica
18-19 sati