Amela Frankl - Usamljenost čitača

Instalacija 12.01.2006. - 12.02.2006. Čitaonica i Galerija VN Amela Frankl
Za realizaciju ove intervencije osnovno pitanje bilo je kako utjecati na dinamiku (kretanje/raspoloženje) u prostoru galerije i na koji način pokrenuti i uvuci u rad korisnike čitaonice.
U razgovoru sa Olgom o prostoru i umirovljenicima, gotovo jedinim dnevnim korisnicima čitaonice, moja senzibilnost na tu temu bila mi je lajt motiv za promišljanje «aktivne i direktne» intervencije.
Odsjedivši s čitačima jednu šihtu, primijetila sam da se međusobno ne pozdravljaju i ne komuniciraju. U njihovom načinu kretanja, čitanja, sjedenja, disanja, drijemanja... iščitala sam rezignaciju i usamljenost, osjećaj beskorisnosti.
Odlučila sam povući dijagonalu u prostoru. Podignuti dva metra visoki zid kojime ću odrediti smjer kretanja u prostoru (Forma K), od ulaza u čitaonicu do uredske prostorije gdje, uskim prolazom između ureda i novo-formiranog prostora sa stolovima za čitanje, uvlačim u komunikaciju čitače i Olgu s njenim suradnicima (Točka D).
Ovakvom reorganizacijom prostora pokušala sam prekinuti liniju šutnje. Izgovoriti "dobar dan" uvijek je dobra prilika za početak komunikacije.
Za ovu sam intervenciju odabrala crni neprozirni pleksiglas. Osim što u prostoru čitaonice funkcionira minimalistički i geometrijski jasno, finoća materijala odgovara osjetljivosti nastale situacije za sve sudionike: kada gledamo u pleksi, u njemu vidimo prvo sebe.
Neprozirni pleksi štiti čitače od pogleda i eliminira svaku pomisao na opserviranje s obiju strana.


AF.studeni, 2005.
Intervencija 01
Usamljenost čitača


Predložena prostorna intervencija namijenjena je korisnicima i osoblju čitaonice VN.
Sastoji se iz dva dijela: "Forme K" i "Točke D".
"Forma K" dio je rada kojim se određuje i usmjerava kretanje osoba u čitaonici.
Crta kretanja u prostoru određena je crnim pleksiglasom postavljenim na metalne stupove visine 2,00 metra. Dužina pleksiglasa iznosi 15 metara.
"Forma K" stvara uski prolaz između uredske prostorije i privremeno reduciranog prostora čitaonice.
"Točka D" drugi je dio rada koji uključuje slučajni susret osoba i osoblja čitaonice.
Postavljanjem uskog prolaza povećava se mogućnost komunikacije i češći kontakt korisnika sa osobljem čitaonice.AF, listopad 2004.