Ante Teskera: Kolaži

Izložba 13.10.2014. - 07.11.2014. Knjižnica Sesvete Galerija Oblok Ante Teskera

Pozivamo Vas na otvorenje izložbe Kolaži akademskog slikara - grafičara Ante Teskere koja će biti otvorena 13. listopada 2014.godine u 19h u Galeriji Oblok.

Ante Teskera, akademski slikar – grafičar, diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2001. U klasi prof. Miroslava Šuteja. Izlagao je do sada na dvadesetak samostalnih i više skupnih izložbi, te sudjelovao na raznim likovnim kolonijama u zemlji i inozemstvu. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika.
Živi i radi u Zagrebu.
web: www.mosaic-teskera.com


Kolaži

Kolaži AnteTeskera su tkanja sazdana od papira različitih struktura, gramaža i boja, a poneki se ugradnjom trodimenzionalnih elemenata pretvaraju u asemblaž. Reciklaža na djelu, gdje se rastapaju granice stvarnosti i imaginacije, iluzija je taktilna, a fizički osjet izmiče materijalnoj odredljivosti. Svijet je to igre kreativnosti – igre asocijacija, prostornih pomaka i sadržajnih odmaka. Nazivi kolaža sugeriraju doživljaj procesa i transformaciju forme i sadržaja. Antini kolaži ne predstavljaju stvarnost, ali o stvarnosti progovaraju i prigovaraju. U njima vrijeme protiče i zaustavlja se, kao misao koja se pretvara u nešto fizičko, smisleno, a potom u nešto drugo – sasvim iluzivno. Metamorfoza forme i sadržaja. Snažnih pulsirajućih ritmova i naglašenih energetskih čvorišta, koji pobuđuju osjetilne i mentalne senzacije, aktiviraju kombinatoriku, sugeriraju poetiku i nude slobodnu igru imaginacije, istražujući na taj način neke druge prostore i prekoračujući iluzionistički prag imaginarne slikarske ravni.

Antini kolaži su likovne priče zasebnih cjelina i kao takve korespondiraju zajedničkim srodnostima koje otkrivaju nepoznate vidove poznatog, a autor pokazuje poseban interes za ujednačenost čvrstine strukture pojedinog rada, bilo da se radi o prozračnim formama ili pak gusto zasićenim, od papira zgnječenim grudama kolorističke usaglašenosti te kvadrata kao omiljenog formata.

U stvaranje kolaža Ante Teskera tako ulazi s jedne redom i sabranošću, analitičnošću i sintetičnošću te jasnom konstrukcijom, dok s druge svoj izraz boji začudnom sugestivnošću i ekspresivnošću, pritajenom čulnošću i jednom oduhovljenošću unutarnjeg viđenja, što njegovu izričaju pridaje komponentu osobnosti, emotivne angažiranosti i poetske slobode. Komponentu neophodnu da bi se ovo slikarstvo smjestilo u individualni kadar i iščitalo kao jedna neponovljiva, kreativna autorska priča i autorova subjektivna, maštovita slikarska vizija.

Ivana Vlahek Teskera