Azil Dumovec: edukativna radionica za školarce

Predavanje 20.09.2023. - 29.09.2023. Knjižnica Voltino Početak događanja: 10:00 Odjel za djecu i mlade
Cilj edukacije Skloništa Dumovec je razvijanje svijesti o ulozi životinja u čovjekovu okruženju i odnosa čovjeka prema njima te posebice o odnosu pas - čovjek.

Njihovi zadaci su:
  • Omogućiti djeci siguran, neposredan doživljaj susreta sa životinjama
  • Razvijati znanje i razumijevanje djeteta o brizi za životinje
  • Podržavati i razvijati primjereno ponašanje prema životinjama, imajući u vidu sigurnost, prije svega djeteta, a onda i životinja
  • Razvijati pozitivan emocionalni odnos prema životinjama
  • Razvijati znanje, razumijevanje i ponašanje djeteta o čuvanju i važnosti osobnog zdravlja u kontaktu sa životinjom
Predavanja su namijenjena školarcima, a edukaciju vodi edukatorica Petra Bajan.