Berislav Šimičić: Adobeizam

Izložba 26.04.2005. - 12.05.2005. Čitaonica i Galerija VN Berislav Šimičić
Termin ADOBEIZAM je izvedenica od imena ADOBE, a pokriva sve one umjetničke postupke koji kao alat koriste neki od ADOBE-ovih proizvoda.

Berislav Šimičić
 


Berislav Šimičić: Adobeizam       Berislav Šimičić: Adobeizam