Čitamo i stvaramo

Izložba 23.01.2023. - 18.02.2023. Knjižnica Sesvete Galerija Obločec
Listajući, slušajući i čitajući slikovnice u sklopu Male čitafore, djeca, polaznici DV Markuševec, PO Sesvete, u likovnom su obliku izrazila svoje doživljaje priča. Unutar pojedinačnih grupa posvetili su se odabranim motivima koje su predočili koristeći se raznim likovnim tehnikama i materijalima.

Djeca iz odgojne skupine Perlice sa svojim odgojiteljicama Ljubicom Purgar Kolert i Ivanom Pavlić čitala su slikovnicu Krila za krokodila te su koristeći vodene boje, tempere, pastele, flomastere i kolaž (kombiniranjem akvarela i recikliranog materijala) predočila svoje viđenje zmaja, krokodila s krilima i njegovih životinjskih prijatelja u prirodi.

Djeca iz odgojne skupine Zumbuli sa svojim odgojiteljicama Gordanom Popović i Andrejom Gerenčir, čitala su slikovnicu Ured za izgubljene stvari te su razne predmete (koje su oni ili ljudi u njihovoj okolini izgubili) i prostor ureda za izgubljene stvari predočila pomoću maketa i likovnim radovima, koristeći vodene boje, pastele i kolažnu tehniku. Posebno su, kao najčešće izgubljeni predmet,  izdvojili i u tehnici pastela oslikali motiv kišobrana.

Djeca iz odgojne skupine Ljiljani sa svojim odgojiteljicama Petrom Telinec i Antonelom Subašić čitala su slikovnicu Trokut, kvadrat, krug, oblak te su u tehnici kolaža predstavila razne motive iz prirode i svakodnevice koja ih okružuje, a u kojima su prepoznavali geometrijske oblike: ljude, životinje, cvijeće, stabla, kuće, automobile, snjegoviće, itd. U tehnikama savijanja papira i kaširanja salveta nastala su i dva zajednička likovna rada: Geometrijski oblak i Školice.

Posjetite nas i razgledajte ovu živopisnu izložbu, možda i vas potakne na istraživanje predstavljenih tema i raznih likovnih mogućnosti izražavanja.