Dan moga grada

Izložba 20.05.2021. - 07.06.2021. Knjižnica Voltino Odjel za djecu i mladež
Dječji radovi na temu Zagreba nastali  su u sklopu eTwinning projekta "Dan moga grada", pod vodstvom mag.praesc.educ. Jasmine Cerovec i mag.praesc.educ. Jadranke Bratković Aračić. Radove su radila djeca u odgojnoj skupini Little star u DV Vrapče, od 6 do 7 godina starosti. Tehnika je kombinirana - olovka, vodena boja i flomaster.