Dobrobiti ranog učenja stranog jezika

Predavanje 15.02.2023. | srijeda Knjižnica Špansko-jug Početak događanja: 18:00 Snježana Blažević Mandić
Kada početi s ranim učenjem stranoga jezika? Kako izgleda jezično poticajna okolina? Koja je uloga roditelja?
 
Naša volonterka će odgovoriti na ova i slična pitanja ispreplećući teoriju i praksu. Cilj je objasniti važnost, pozitivne učinke ranoga učenja stranog jezika za cjelokupan dječji razvoj, ali i predstaviti uvjete u kojima takvo učenje ima smisla.

Temom ranog učenja jezika Snježana se počela se baviti još na diplomskom studiju germanistike i pedagogije te na istu temu napisala diplomski rad. Veliki doprinos njezinom profesionalnom radu dao je i rad u dječjem vrtiću. Upravo je tamo otkrila kako rano učenje stranog jezika izgleda u praksi.