Dragan Vojvodić "Teške reči"

Izložba 04.03.2019. - 17.03.2019. Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića Galerija Prozori Dragan Vojvodić
Dolje navedeni citat tekst je predgovora.

Ljiljana Maletin:
Teške reči Dragana Vojvodića u zagrebačkoj Galeriji Prozori

Ubi me prejaka reč
Branko Miljković"Baveći se fenomenom kulturne politike i kulturnih modela kao odraza društvene stvarnosti i sveukupnog načina razmišljanja, novosadski umetnik, Dragan Vojvodić (1965), u zagrebačkoj Galeriji Prozori kreira projekat pod nazivom Teške reči. Kritički se odnoseći prema vladajućim kulturnim politikama i urušenom sistemu vrednosti, autor postupkom shreddinga dekonstruiše tekstove iz dnevnih, štampanih medija, poništava njihov dnevno-politički, ideološki diskurs i uspostavlja novi semantički prostor u koji, postupkom citatnosti, upisuje narative u obliku stejtmenata. Takođe, primenjujući stvaralačke postupke kolaža, montaže, fragmentacije i aproprijacije, Vojvodić citate preuzete iz muzike, filma ili književnosti, inkorporira u nov vizuelni (galerijski) kontekst čime oni postaju neka vrsta tekstualne slike ili deluju supkulturalno (poput grafita). Izbor materijala (dnevne novine) kao i izbor i karakter preuzetih citata (narativa) predstavlja svojevrsnu poruku i komentar koji kazuje autorov lični odnos prema aktuelnoj kulturnoj i društvenoj stvarnosti. A kako ostvaruje direktnu komunikaciju sa posmatračem, njegov individualni umetnički postupak, ujedno postaje i javni čin.
Projekat Teške reči je zasnovan na site specific pristupu, a zbog prirode postavke, instalacija u galerijskom prostoru u sebi nosi i performativni potencijal. Projekat je koncipiran na način da se tekstualni ambijent, pored komunikacijskog značenja i vrednosti, osmišljava kroz postupak dekonstrukcije u kojem autor menja aspekte narativne situacije i prelazi iz jednog interpretativnog diskursa u drugi.
Tansponujući pripovedne pozicije iz trećeg u prvo lice, umetnik od njih stvara parole, s namerom da posmatrača podstakne da postavi pitanja poput: Šta je naš kulturni identitet; kojoj (sup)kulturi i tradiciji zapravo pripadamo; koliko je dominantna kulturna politika osnov našeg identiteta; da li je moguće formirati identitet sa nametnutom kulturnom platformom koja predstavlja odraz političkih programa; je li istinito ono što je stvarno ili samo vlada?
Narativni prosedei koje Vojvodić preuzima, dislocira i rekontektualizuje, potiču iz poezije Branka Miljkovića i Vaska Pope, tekstova grupa KUD Idijoti, Laibach, Let 3, Disciplina kičme, Bjesovi, Grč, Azra, 2227, Električni orgazam, Parafi i dr. Iako ne sadrže eksplicitni politički rečnik niti aluzije, ovi lingvistički iskazi, konotativnim podtekstom osporavaju dominantnu kulturnu klimu i platforme.
Instalacija pod nazivom Teške reči predstavlja nastavak interdisciplinarnih istraživanja i primene strategije aproprijacije koji je Dragan Vojvodić realizovao tokom rezidencijalnih boravka u Norveškoj (USF Verftet, Bergen) i Češkoj (Pilsen, DEPO 2015) 2013-2018. godine."


Dragan Vojvodić (1965) je multimedijalni umjetnik. Studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu te diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izražava se kroz različite medije (performans, instalacije, in situ, video, fotografija, skulptura, slika), a svoju umjetničku praksu zasniva na vlastitim egzistencijalnim situacijama, kao i na komunikaciji s različitim akterima i pojavama u svijetu suvremene umjetnosti.
Samostalno i kolektivno je izlagao na brojnim izložbama u Srbiji i Europi (Norveška, Finska, Švedska, Francuska, Island, Austrija, Njemačka, Japan, Mađarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija). Također je sudjelovao na međunarodnim festivalima performansa u Hrvatskoj, Mađarskoj i Italiji.
Njegovi se radovi nalaze u kolekcijama: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, Srbija; Kolekcija Pierre Courtine, Duplex100m2, Sarajevo, BiH; Regionalni umjetnički muzej Južne Ostrobotnije, Erro Nelimarkka, Finska; 700 IS Video Art Festival, Island; Terra, Kikinda, Srbija; DEPO 2015, Pilsen, Češka itd.