Fedor Kritovac: Otrgni! Nazovi? Vidi..., izložba iza ponuda

Izložba 28.05.2008. - 11.06.2008. Čitaonica i Galerija VN Fedor Kritovac
kustoska koncepcija: Rosana Ratkovčić


Posljednjih godina zagrebački javni prostori oblijepljeni su velikim brojem oglasa malih dimenzija, neuglednog dizajna i kućne izrade, koji nude različite vrste usluga, od najčešćih kredita, do nezaobilaznog emajliranja kada. Redovito su opremljeni telefonskim brojevima otisnutim na narezanim isječcima, 'rezancima' pripremljenim za trganje, kao jedinim načinom pristupa ovakvoj ponudi. Smješteni su na uočljivim mjestima kretanja građana, tramvajskim stanicama, stupovima ulične rasvjete i različitim divljim oglasnim površinama koje nastaju na izlozima napuštenih trgovina. Njihova brojnost vjerojatno je pokazatelj uspješnosti ovakve ponude.
Istovremeno gradskim prostorima dominiraju reklamni plakati velikih dimenzija komercijalnih naručitelja čija nametljiva dizajnerska estetika predstavlja njihov proizvod kao potrošački imperativ. Svi ovi billboardi, wallscapei i jumbo plakati prihvaćeni su dio urbane svakodnevice, bez javnog kritičkog propitivanja njihove prisutnosti, vizualnog onečišćenja, agresivnog pristupa i prisvajanja prostora koji pripadaju građanima. S druge strane sastavni dio malih plakata s rezancima je njihova nedopuštenost, postavljaju se noću u tajnosti i brzini, a općenito se smatraju nepoželjnim nagrđivanjem grada.
Primamljiva estetika velikih reklamnih oglasa koja je rezultat rada timova marketinških stručnjaka i dizajnera prihvaća se kao jasan razlog njihove poželjnosti, u odnosu na nepoželjnost privatnih oglasa skromnih estetskih dometa kućne izrade. Prividna prihvatljivost zasnovana na estetskim mjerilima potiskuje pravi razlog odnosa dopuštenosti i nedopuštenosti, poželjnosti i nepoželjnosti ovih oglasa, koji se u prvom redu zasniva na financijskoj dobiti koju veliki reklamni oglasi donose.
Iako unatoč marginalnoj poziciji mali kućni oglasi najčešće predstavljaju reklame i time dio potrošačkog poretka, u njima je prisutan i subverzivni potencijal, sadržan u zauzimanju javnih gradskih prostora. Kao urbana intervencija građana predstavljaju jedan od posljednjih izraza pripadanja gradskog prostora svim njegovim stanovnicima.
Fedor Kritovac sakuplja 'rezance' s telefonskim brojevima od 2002. godine, kao jedan od načina dokumentiranja urbane svakodnevice. Autorskom intervencijom stavlja ih u nove odnose i kontekste, uz stalno prisutan ironijski i autoironijski odmak. Isječci reklamnih oglasa okupljeni su u cjeline prema sličnosti sadržajnih ili formalnih kategorija, koji uključuju očekivani ili zamišljeni asocijativni slijed povezivanja, ili prema likovnim izazovima i relacijama, te kao eksplicitne autorske konceptualne i karikaturalne parafraze.
Ovako predstavljene male isječke oglasa možemo prepoznati kao stvarni uvid u potrebe i interese stanovnika Zagreba, nasuprot nametnutim potrošačkim imperativima koji s velikih reklamnih oglasa agresivno dominiraju gradskim prostorima.
Sastavni dio izložbe je i jumbo plakat na oglasnom mjestu ispod nadvožnjaka u Savskoj, oblikovan prema predlošku izloženih autorskih intervencija, kao obrat u prebacivanju privatnih oglasa kućne izrade s njihove marginalne pozicije na položaj rezerviran za reklamne poruke komercijalnih oglašavača. (Rosana Ratkovčić)


biografija:
Fedor Kritovac je rođen i živi u Zagrebu. Arhitekt i urbani sociolog. Dugi niz godina se zanima i bavi urbanim fenomenima i aktivnostima u kojima i sam studijski i/ili kreativno sudjeluje. Usmjeren je na stručno, znanstveno, kreativno, publicističko i javno djelovanje koje obuhvaća urbani svijet kao mjesto stvaranja, proizvodnje, potrošnje, primjene i odbacivanja artefakata, medija i komunikacija. Zanimaju ga javni prostor, komuniciranje, oglašavanje, grafiti i street art koji mu je u fokusu posljednjih godina. Istražuje i piše (15 dana, Kontura, Zarez, Čovjek i prostor, ...). Radi autorske interpretativno-studijske tematske izložbe (Galerija Modulor, Galerija Prozori, Muzej grada Zagreba, Galerija ULUPUH, ...). Surađivao na pripremnim i provedbenim programima s centrima za kulturu, galerijama, udrugama, građanskim inicijativama i ad hoc timovima. Član ULUPUH-a, Hrvatskog društva karikaturista, Društva povjesničara umjetnosti.

kontakt:
091 911 4736
mail: fkritova@inet.hr