Hrvatska knjižnica za slijepe u gostima

Izložba 06.06.2019. - 03.07.2019. Knjižnica Marina Držića


Hrvatska knjižnica za slijepe je javna ustanova u kulturi koja već preko pedeset godina proizvodi naslove u pristupačnim formatima i pruža usluge osobama s teškoćama pri čitanju standardnog tiska.

Zadaća Hrvatske knjižnice za slijepe je na nacionalnom nivou djelovati na izjednačavanju pristupa pisanoj riječi, znanju i informacijama.

Knjižnica u svom sastavu ima i studije za proizvodnju zvučnih knjiga, kao i brajičnu tiskaru. Uz godišnju produkciju od oko 300 naslova zvučnih knjiga, te knjiga na brajici i u strojno čitljivim oblicima, knjižnica proizvodi i časopise.

Fond broji oko 3300 naslova zvučnih knjiga, 2300 knjiga na brajici te 300 naslova u strojno čitljivom obliku.

Kakve usluge pruža?

Korisnici mogu posuđivati zvučne i brajične knjige i časopise te knjige u strojno čitljivim oblicima.

Posudba se vrši direktnim dolaskom, dostavom, poštom te preuzimanjem putem interneta.

U prostoru se organiziraju događanja, primaju posjete škola i održavaju tečajevi brajice.

Hrvatska knjižnica za slijepe također vrši usluge prilagodbe brošura, dokumenata i akata u pristupačne formate kao i provjeru točnosti ispisa brajice na lijekovima i drugim proizvodima.

Tko se može učlaniti?

Korisnikom Hrvatske knjižnice za slijepe može postati osoba koja:

je slijepa, ima oštećenje vida koje nije moguće popraviti tako da joj vidna funkcija bude u osnovi istovjetna onoj koju ima osoba koja nema takvo oštećenje te koja zbog toga ne može čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osoba koja nema takvo oštećenje,

ima perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju te zbog toga ne može čitati tiskana izdanja u istoj mjeri kao osoba koja nema takve smetnje ili poteškoće ili

zbog tjelesnog oštećenja ili motoričkih smetnji nije u stanju držati knjigu ili rukovati njome ili fokusirati ili pomicati oči u mjeri u kojoj bi se u načelu omogućilo čitanje

Kako se učlaniti?

Za upis fizičke osobe potrebno je ispuniti pristupnicu s osnovnim podacima i priložiti kopiju dokumenta kojim se potvrđuje da postoje teškoće u čitanju standardnog tiska (iskaznica udruge slijepih, nalaz oftalmologa, logopeda ili nekog drugog specijalista).

Želite li znati više?

Posjetite našu internetsku stranicu www.hkzasl.hr

i pratite nas na Facebooku.
 

Izložba je realizirana u okviru Nacionalne kampanje "I ja želim čitati!".