Hrvatski nacionalni simboli

Izložba 16.08.2012. - 16.11.2012. Knjižnica Medveščak Milka Tica
Prvi grbovi u hrvatskim zemljama počeli su se upotrebljavati već u 13. stoljeću u gradovima na jadranskoj obali, a ubrzo i na cijelom hrvatskom područje. Najstariji sačuvani hrvatski šahirani grb seže iz 1495., a nacrtan je  na svodu trijema zgrade u Innsbrucku (Austrija). Izgled toga grba navodi na pretpostavku o njegovu znatno starijem podrijetlu. Godine 1527. taj je grb, kao grb Kraljevine Hrvatske, resio pečat kraljevstva (SIGILLUM REGNI), koji je pričvršćen na povelju kojom su hrvatski staleži 1. siječnja 1527. na saboru u Cetingradu izabrali Ferdinanda I. Habsburškog za hrvatskoga kralja. Na taj je način hrvatski šahirani grb prvi put upotrijebljen kao državni grb Kraljevine Hrvatske.
Izložba Hrvatski nacionalni simboli prikazuje fotokopije najvažnijih povijesnih dokumenata nađenih u Hrvatskoj i svijetu na kojima je nacrtan ili pak uklesan hrvatski šahirani grb. Uz slikovni materijal izložene su i najvažnije knjige iz heraldike kao i hrvatske povijesne igraće karte.
Izložba je postavljena uz suradnju s povjesničarom iz Hrvatskoga instituta za povijest dr. Mariom Jarebom i Institutom za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba.
Izložbu je pripremila i postavila Milka Tica.