HRVATSKI OTOCI - OTOK SILBA

Izložba 26.06.2014. - 31.08.2014. Knjižnica Novi Zagreb
Turistička zajednica Silba
Projekt  "HRVATSKI OTOCI"
 
1999. godine u Knjižnici Novi Zagreb osmislili smo projekt izložbi dokumentacijske građe informativnog karaktera pod naslovom "HRVATSKI OTOCI". Zamisao je da se vizualno atraktivnim, a u informativnom smislu relevantnim izložbama u prostoru knjižnice predstave hrvatski otoci u svojim jedinstvenim zanimljivostima.
"Biserje hrvatskoga Jadrana" predstavljamo kao naročitu geografsku, povijesnu, etnografsku, kulturološku i ine vrsti posebnost, odgovarajući izložbama na pitanja gdje to i kako žive otočani, u kakve su tradicije ukorijenjeni, koji su im gospodarski uvjeti života, kako provode slobodno vrijeme, kako i u kojim područjima interesa izražavaju svoje stvaralačke i/ili umjetničke potencijale, i brojna druga pitanja.
Veći broj do sada realiziranih izložbi bio je koncipiran na način da se u središte prikazivanja postavi jedno mjesto na otoku i preko njega "kontinentalcima" predstavi život otočana.
Izložbama smo do sada predstavili otoke
Krk, Cres, Lošinj, Rab, Pag, Dugi otok, Iž, Ugljan, Ravu, Olib, Murter, Pašman,
a ove godine na redu je otok Silba, zanimljiv zbog svoje pomorske tradicije i osobitog položaja u pomorsko-geografskom sustavu Jadrana od davnine, zbog svog prirodnog i kulturnog blaga, zbog činjenice da je jedan od najsunčanijih otoka na Jadranu, da ima izuzetno bujnu vegetaciju po kojoj je i dobio ime (lat. silva = šuma), da je nastanjen od antičkih vremena, da su u podmorskim arheološkim istraživanjima nađene zanimljive stvari, da je Silba stoljećima bila naselje imućnih pučana, da su njezinu gospodarskom razvoju najviše pridonijele lokalne kapetanske i brodovlasničke obitelji čija se ekonomska moć odrazila na bogatoj umjetničkoj baštini otoka, da na otoku postoji samo jedno naselje, da ima šest izvanredno lijepih i zanimljivih, umjetničkim predmetima opremljenih crkvica i kapela (doduše, još uvijek nerestaurirano, a najstarija, crkvica sv. Marka datira iz 5. i 6. stoljeća), da su sačuvani ostaci kaštela iz 16. stoljeća koji je služio za obranu od gusara, da ima jedinstvenu šesterokutnu Toretu, toranj vidikovac koji je jedan pomorac sagradio kao znamen svoje ljubavi prema djevojci koja ga (ni)je čekala... 
Izložba je ostvarena u suradnji s Društvom za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe.