Hrvoslava Brkušić "Prošlost je strana zemlja"

Instalacija 14.12.2015. - 18.01.2016. Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića Početak događanja: 20 sati Galerija Prozori Hrvoslava Brkušić
 U višekanalnoj zvučnoj instalaciji Hrvoslava Brkušić izgovara priče vezane uz život Tarara zajednice na Novom Zelandu. To je zajednica Maora i Hrvata – useljenika iz 19. stoljeća, berača kauri smole – čiji je jezik mješavina maorskog, hrvatskog i engleskog. Takav jezik ustvari je transjezik, utopijski jezik utopijske zajednice koja je, premrežena žudnjama za domom koji je dislociran, za boljim koje je drugdje te nerazumljivim jezikom i stranim govorom, potka nestalnoj identitifikaciji.
Izgovarane među policama s knjigama, ove se priče ulančavaju u druge korpuse, isprepliću s drugim narativnim linijama, sudjeluju u stvaranju polifonog imaginarnog pejzaža, zajedničkog kulturnog prostora u kojemu participiramo vlastitim subjektivacijama, čak i onda kada su fluidne i nesigurne .
Rad je inspiriran knjigom Senke Vrbančić Božič Tarara: Croats and Maori in New Zealand; Memory, Belonging and Identity.