Ines Ignjačić - Kroz prizmu

Izložba 02.12.2016. - 18.12.2016. Knjižnica Sesvete Galerija Obločec - Odjel za djecu i mladež
Ines Ignjačić
Izložba je nastala kao odgovor na pitanje kako u ilustraciji prikazati svakodnevne objekte i motive na nesvakodnevan način. Povezuje stvarne i imaginarne motive u jednoj kompoziciji, čime stvara simbiozu između živog i neživog, kretanja i stagnacije, zaigranog i ozbiljnog. Motivi su neobičnih struktura, nerealnih omjera i boja, upravo kako bi se naglasila mašta i doseg bajkovitosti prisutne u dječjem svijetu. Ilustracije su rađene tehnikom akvarela u olovci u kombinaciji sa suhim pastelom i tušem. Ilustracija, kao umjetnički izražaj, omogućuje promatraču da uoči određene sekvence i doživi ih na sebi svojstven način, poput svojevrsne osobne projekcije.
Izložba je organizirana uz suradnju Sanje Gašparović, knjižničarke u OŠ Lapad u Dubrovniku.