Iva Ćurić: ƒ

Izložba 09.11.2011. - 19.11.2011. Čitaonica i Galerija VN Iva Ćurić
Fluidni oblik magle protivi se definiranju, njega obilježava bivanje, lagano micanje i nestajanje, a grafika je relativno stabilna i inertna, jasnih linija, rastera i dubina. Ta je suprotnost izazov za autora koji ulazi u proširena područja i jednog i drugog. Koncept f Ive Ćurić polazi od magle (eng. fog),  kapljičaste ili kristalične pojave u prizemnom sloju troposfere.
 
Grafika je posredna tehnika, izostaje izravna intervencija na papiru, od autorove ideje dijeli ga mehanizam priprema i tiskanja koji nije u cijelosti kontroliran proces. Distanciranost medija grafike bliska je karakteru magle. Motiv je odabran jer je njegova uvećana pojavnost dovoljno apstraktna, a definicija poznata. Magla je efemerna i promjenljiva, skriva i izobličuje prostor oko sebe.
 
Osim serigrafija, na izložbi u Galeriji VN, Ćurić je izložila lightbox device i prostornu instalaciju. U prošlogodišnjem radu S-table grafiku je pretvorila u zvukove na način da se podloga tretira kao tišina, a otisnuta slova kao zvukovi. Glazbenu kompoziciju radila je Ana Horvat, a tehničku provedbu Vedran Relja. Na ovoj izložbi grafika u lightboxu je ponovno ozvučena i reagira na promatrača. Slojevi printa se miču, a zvuk koji čujemo, zvuk je magle, jednako šumovit i nedefiniran kao i njena reprezentacija. Ćurić nas suptilnom izložbom vodi u nove mogućnosti gledanja i slušanja grafika.
 
Prozirni kubus pun magle treći je segment istraživanja, uz zvuk i njenu grafičku pojavnost. To je vitrina oko koje posjetitelj obilazi i čije nestajanje sadržaja neodoljivo privlači.
 
Ćurić barata svim klasičnim grafičkim tehnikama, ali ne ostaje samo na tome. Ulazi u suradnje s robotičarima, tehnolozima i muzikolozima. Izložba funkcionira kao cjelina kojoj je grafika bila polazni medij, uvodi device i instalaciju, a gledatelju ostavlja perfomans i doživljaj. Grafika i njena ekstenzija su nerazdvojne u promatranju rada, grafičko je razmišljanje oblikovalo estetiku ostalog.
 
Petra Vidović