Izložba UM - "Tri svijeta"

Izložba 03.12.2014. - 09.12.2014. Knjižnica Sesvete
 "Tri svijeta" prva izložba Udruge Mladih Umjetnika "UM"
Bojan Orešić - August Fox, Josip Hanževački - Jay ZHero, Božidar Horvatić - Sveti Ljutisha

Galerija Oblok, Knjižnica Sesvete,  03. 12. - 09. 12. 2014.