Između partizana i pristojnosti

Predstavljanje knjige 19.12.2019. | četvrtak Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića Početak događanja: 19.30 sati dr. sc. Margareta Matijević
Život Svetozara Rittiga, katoličkog svećenika i političara, zanimljiva je i sadržajna tema, koja već duže vrijeme privlači bar usputnu pažnju povjesničarskog ceha. Počeo je kao Strossmayerov pouzdanik a završio kao persona non grata jugoslavenskih komunista; uz to bio je zauzeti kulturni i javni djelatnik. Jednodušan je stav da je on nakontroverzniji lik Crkve u Hrvata novijeg doba.