Javna čitanja: Antonio Grgić "Čitanje 'Kapitala' jednom stolu iz knjižnice"

Projekt 02.11.2017. | četvrtak Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića Početak događanja: 19 sati Galerija Prozori

Javna čitanja: Antonio Grgić „Čitanje Kapitala jednom stolu iz knjižnice" 

U čitanju i razgovoru sudjeluju umjetnik Antonio Grgić i Greta Grakalić Rački, stručna suradnica na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci.

"...Očigledno je da svojom djelatnošću čovjek mijenja oblike prirodnih materijala na način koji mu je koristan. Na primjer, mijenja se oblik drveta kada se od njega pravi stol. Pa ipak stol ostaje drvo, ordinarna čulna stvar. Ali čim istupi kao roba, pretvara se u stvar čulno natčulnu. On ne samo da stoji nogama na podu, nego i dubi na glavi pred svim drugim robama, te iz svoje drvene glave pušta čudne mušice, mnogo čudnije kad bi bez guranja počeo plesati..." (K. Marx: Kapital, Fetiški karakter robe i njegova tajna)

Nasuprot postavljenom stolu, autor čita tekst kojim Marx objašnjava način funkcioniranja robe u psihološkim, društvenim i tržišnim mehanizmima. Koristeći formu budističke dijade, čitanjem stolu osvještava njegovu ontološku poziciju unutar tržišnih mehanizama. Naime, predmeti preuzimaju ulogu medijatora međuljudskih i društvenih odnosa u kapitalističkom društvu. Čitajući stolu, umjetnik zapravo govori o ljudskoj poziciji u suvremenom društvu, gdje predmeti na tržištu postaju vrsta idola ili narcističkog produžetka čija je funkcija otuđenje i izolacija čovjeka u suvremenom društvu. 

Antonio Grgić (1973.) diplomirao je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se vizualnim umjetnostima. U umjetničkom djelovanju koristi urbani prostor kao umjetnički medij. Urbanim intervencijama i performansima propituje veze između ideoloških, socijalnih i osobnih psiholoških snaga u urbanom okruženju. 
Izlagao je samostalno i grupno na nizu domaćih i međunarodnih izložbi. 
Također se bavi teorijom umjetnosti i vizualnih komunikacija te objavljuje radove na tu temu u nizu publikacija (Kvartal, Život umjetnosti, Zarez, Kontura...).


……………………………………………………………………………

"Javna čitanja" susreti su na kojima vizualni umjetnici čitaju naglas okupljenim slušateljima. To je jednokratan i efemerni umjetnički događaj koji podrazumijeva različite intermedijalne izvedbe, reaktivacije postojećih tekstova popraćene performansima, videom, tekstovnim intervencijama ili jednostavno čitanje naglas. To je svojevrsna "društvena instalacija" gdje umjetničko i gledateljsko polje djelovanja interferiraju u neposrednoj interakciji.

Projekt podržava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.