Kako biti prijatelj (sebi i drugima)

Izložba 18.02.2023. - 19.03.2023. Knjižnica Sesvete Galerija Obločec
Od početka školske godine učenici prvih razreda OŠ Luka sudjeluju u aktivnostima Male čitafore
Slušajući, listajući i čitajući priču Krila za krokodila, koju je napisao Bruno Kuman, a oslikala Ivana Guljašević Kuman djeca su otkrivala sličnosti i različitosti između krokodila i zmaja, uočavala razlike između zbilje i mašte, učila o suradnji, vrijednostima prijateljstva i doprinosa koji u rješavanju problema može imati svaki član skupine. Svoje su doživljaje slikovnice likovno izrazila slikajući pastelama i akvarelom uz crtež olovkom i flomasterom.

Ususret Božiću u svojim su razredima listali i čitali slikovnicu Saše Veronek Germadnik i Kristine PetrušaBožićna priča i saznali kako uz dobre misli dolaze i dobra djela. Inspirirani ilustracijama i duhovitim štivom, odabrali su motive i likovno predstavili svoj doživljaj priče koristeći se drvenim bojicama, flomasterima i vodenim bojama. 

U izložbi sudjeluju:​ učenici 1.a razreda pod mentorstvom učiteljice Ljiljane Frigan Perko,
                                učenici 1.c razreda pod mentorstvom učiteljice Ive Petrinić i
                                učenici 1.d razreda pod mentorstvom učiteljice Marijane Jurić


KRILA ZA KROKODILA - virtualna galerija

BOŽIĆNA PRIČA - virtualna galerija