Kliofest 2021.

Stručni skup 12.05.2021. | srijeda Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića Početak događanja: 18.00 sati Vlatka Dugački, Lana Peternel i Filip Škiljan
Program Kliofesta u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, Avenija Većeslava Holjevca bb, između 11. i 14. svibnja ići će uživo u knjižnici i u realnom vremenu odvijanja programa preko youtube kanala. / Jedan dio programa ići će premijerno samo na youtube kanalu. / Dio programa odvijat će se u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, a dio programa i izvan Zagreba.