Knjige u gostima

Ostalo 08.09.2022. - 01.06.2023. Knjižnica Knežija
Knjige u gostima je program namijenjen učenicima nižih razreda OŠ Izidora Kršnjavoga. Cilj je informirati najmlađe o knjižnici, njezinim uslugama i aktivnostima te ukazati na važnost čitanja kao temeljnog umijeća nezaobilaznoga u osobnom razvoju. Odabirom djeci zanimljivih, a vrijednih književnih ostvarenja, čitanje postaje iznimno plodonosna aktivnost, koja ne samo da donosi užitak nego i vodi stjecanju znanja. Time nestaje i iznimno čest otpor prema lektiri, pa i prema knjizi općenito, što je sve češća posljedica utjecaja tehnoloških igračaka – mobitela. Istodobno se spoznaje da knjižnica nije samo mjesto gdje se dolazi po lektiru nego je i mjesto opuštanja, radosti i veselog učenja i odrastanja.
Čitanjem vrijednih književnih djela primjerenih djeci potiče ih se na pažljivo osluškivanje riječi, bogaćenje vokabulara, razumijevanje pročitanoga i izgradnju kulture čitanja umjetničkih tekstova.

Programom se želi motivirati najmlađe na korištenje knjižnice kako bi se zbližili s knjigom i time počeli redovito dolaziti u knjižnicu, što se, nesumnjivo, pozitivno odražava na školski uspjeh i kvalitetu života.
Program se provodi tijekom školske godine jednom mjesečno. 

Uvijek sam zamišljao da će raj biti neka vrsta knjižnice.
Jorge Luis Borges