Kulturna i prirodna baština Podsuseda : praksa i potencijali

Izložba 13.09.2022. - 12.10.2022. Knjižnica Podsused
Izložbom knjiga, publikacija i plakata prikupljenih u posljednjih desetak godina prikazana su nastojanja pojedinaca, udruga i ustanova u očuvanju i osnaživanju kulturne i prirodne baštine Podsuseda.
Različiti aspekti i pristupi u očuvanju baštine prezentirani javnosti putem predavanja, prezentacija, izložbi, radionica,  kao i virtualnih sadržaja, ali i umjetničkih intervencija u prostoru i konzervatorskih zahvata, pokazuju ustrajno nastojanje zajednice u očuvanju kulturne baštine.
 
Rujan i listopad već su gotovo tri desetljeća mjeseci rezervirani za promišljanje o kulturnoj baštini kroz manifestaciju Dani europske baštine. Riječ je o međunarodnoj manifestaciji pod vodstvom Vijeća Europe i Europske komisije koja se svake godine posvećuje nekoj određenoj temi kojom se promovira i problematizira stanje, uloga i zaštita baštine.' Vijeće Europe pokrenulo je inicijativu 1985. godine, koja je postala zajednička akcija u suradnji s Europskom unijom od 1999. godine. Hrvatska se manifestaciji Dana europske baštine pridružila 1995. proglašenjem posavskog sela Krapje selom graditeljske baštine. Prema prijedlogu Vijeća, tema Dana europske baštine 2022. godine je Održivost baštine. ' https://min-kulture.gov.hr/  U koordinaciji Ministarstva kulture i medija program se svake godine odvija diljem cijele Hrvatske. Programsku knjižnicu možete pronaći na stranicama Ministrastva. 
 
'Kulturna baština je širok pojam koji može obuhvatiti različite materijalne i nematerijalne oblike ljudske djelatnosti. Sam koncept kulturne baštine prošao je svoj razvoj i promijenio kontekst s promjenama koje su nastupile u društvu sveopćim okretanjem konceptu kulture. Prije dva stoljeća pojam baštine odnosio se samo na materijalna dobra koja su se nasljeđivala obiteljski. Nakon toga koncept baštine se mijenjao prema sve širem i interdisciplinarnijem modelu …Isključivo povijesni pristup s vremenom se mijenjao s različitih aspekata. S obzirom na promjene s povijesnog na kulturalno, posebno nedavno utemeljenu kategoriju kulturnog krajolika, baština se danas odnosi na sve što je značajno za ljudsku rasu i svjedoči o kulturnom identitetu.' Skender, Lana. Suvremeni pristupi nastavi Likovne umjetnosti, Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2020. , str. 76