Lada Tomašić: Moj atelier

Izložba 01.05.2021. - 21.05.2021. Knjižnica Sesvete Galerija Oblok
Narodno sveučilište Sesvete

Narodno sveučilište Sesvete u sklopu festivala mladih SMUK predstavlja izložbu radova Lade Tomašić.

Lada Tomašić rođena je u Zagrebu 1984. godine. Završila je Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn nakon koje je upisala Tekstilno-tehnološki fakultet. Do sada je imala dvije samostalne izložbe i sudjelovala je na nekoliko skupnih. Od 2017. godine članica je ULUPUH-a. Živi i radi u Zagrebu.  

Unikatni tekstili koje autorica stvara mogu služiti kao tekstilna dekorativna slika, često oblikovana kao apstraktna forma koja time daje mogućnost njezine transformacije. Na taj način ona tekstile vidi kao kompozicije koje razotkrivaju svoju dekorativnu primjenu u nekom prostoru, dok neki bolje odgovaraju odjevnom predmetu ili pak ukrasu za namještaj. Bogate mogućnosti koje nudi tekstilni izričaj zadovoljava njezin afinitet prema konceptu više primjenjivog.