Leksikon tranzicije

Predstavljanje knjige 28.09.2022. | srijeda Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića Početak događanja: 19.30 sati Hajrudin Hromadžić
"Leksikon tranzicije" Hajrudina Hromadžića izniman je arhiv povijesti medijske svakodnevice postsocijalizma u Hrvatskoj.
Knjiga predstavlja važan analitički doprinos diskursu koji pokušava odgovoriti na pitanja o procesima koji u nas traju posljednjih tridesetak godina. Organiziran abecedno, u gotovo 130 natuknica, leksikon pokriva tri problemske cjeline: političku, ekonomsku i kulturnu, čime se dinamika tranzicije obuhvaća mnogim kategorijama koje su bile u optjecaju. Osim natuknica, Leksikon sadrži i autorovu uvodnu studiju koja pruža ključ za iščitavanje pojmova koji su obilježili trideset godina postsocijalističke tranzicije u Hrvatskoj te pogovor Deana Dude.