Leo Vukelić - Ilica kulture

Projekt 06.09.2016. - 23.09.2016. Čitaonica i Galerija VN Leo Vukelić
Prema Wikipediji  Ilica je jedna od najdužih i najstarijih ulica u Zagrebu. Proteže se od Trga bana Jelačića na istoku preko Črnomerca na zapadu grada, pa sve do Vrapča i broji više od 500 adresa. Ona je i glavna ulica za kupovinu u užem središtu grada, u kojoj se nalaze banke i trgovine eminentnih svjetskih proizvođača odjeće, obuće.

No, ono realno stanje na ulici je danas, početkom rujna 2016. bitno drugačije. Samo na potezu od Britanskog trga do Vodovodne ulice u Ilici brojni su prazni ulični lokali. Pri zadnjem prebrojavanju bilo ih je 44. Sada ih je ipak nešto manje, a vjerojatno već u listopadu će ih biti i preko 50. Neki od njih su privatni, neki se u to pretvaraju već desetak godina, neki su u vlasništvu grada Zagreba, a neki države i pod upravom DUDDI-ja. U izlozima su izložene samo jasne poruke; Zatvoreno zbog preuređenja, Povrat vlasništva, Javna dražba,  Preselio na drugu lokaciju....

Tako ova glavna ulica za kupovinu (kao i neke slične samo malo manje glavne) počinje predstavljati živući spomenik odumiranja središta grada te izmještanja ekonomskog i društvenog interesa na periferiju. Jer koji je to komercijalni, rentabilni ili isplativi sadržaj moguć u uličnom lokalu od 50 m2 za jednog ili dvoje zaposlenika? Koji će to sadržaj vratiti ljude u centar?  Rasvjetna tijela, Pekara, Optika, Slušni aparati, Second hand shop, Masaža,...  I možda još važnije, treba li uopće taj sadržaj biti komercijalan?

Kako je poznato, u mnogim europskim gradovima i kulturnim središtima, rješenju takvih pojava pristupilo se širenjem kulturnih sadržaja i ponuda. Mnogi takvi prostori su uz lokalne i nacionalne poticaje pretvoreni u galerijske prostore čime obogaćuju kulturnu ponudu gradova, ali i potiču razvoj umjetničkog stvaralaštva, razmjena i suradnji.  Mogu li kultura i umjetnost dati odgovor na sva ta pitanja?

Projekt ILICA KULTURE demonstrirat će umjetnost kao moguć i adekvatan sadržaj malenih uličnih lokala, pozvat će na dijalog vlasnike, propitati će postojeće zakonske okvire i ponuditi pojedina rješenja.
Leo Vukelić

 
Leo Vukelić - Ilica kulture