Logoterapija u svakodnevnom životu

Predavanje 29.11.2022. | utorak Knjižnica Augusta Cesarca, Ravnice Početak događanja: 18:00 Odjel za odrasle
Slika preuzeta s Facebook stranice - Pričaj mi O SEBI
Predavanje „Logoterapija u svakodnevnom životu“ održat će Sanja Pavičić Maslać i Andrea Oroš, suosnivačice Centra za osobni rast i razvoj „Pričaj mi o sebi“, a namijenjeno je svima koji žele poboljšati kvalitetu svog života.

Riječ je o psihoterapijskoj školi usmjerenoj na liječenje pomoću smisla – točnije, pomoću otkrivanja smisla u životu. Utemeljio ju je slavni austrijski psihijatar Viktor Frankl.

Predavanje je besplatno za sve zainteresirane posjetitelje.

O predavačicama:

Andrea Oroš završila je četverogodišnju edukaciju iz logoterapije i egzistencijalne analize te propedeutiku psihoterapije. Volontira u obiteljskom savjetovalištu Caritasa. Trenutačno magistrira primijenjenu psihologiju i pedagogiju braka i obitelji. Dugoročni cilj joj je poticati ljude na promjenu i ljubav prema sebi i drugima.

Sanja Pavičić Maslać na završnoj je godini izobrazbe iz psihoterapije – egzistencijalne analize i logoterapije, a završila je propedeutiku psihoterapije. Pohađala je međunarodne seminare iz hagioterapije. Volontira u Hrvatskom centru za logoterapiju i egzistencijalnu analizu te u udruzi „Krug ljubavi“, u kojoj je zadužena za osmišljavanje raznih tematskih radionica na engleskom jeziku za nastavnike u Keniji.