Logoterapija u svakodnevnom životu

Predavanje 04.10.2022. | utorak Knjižnica Savica Početak događanja: 18:00 Odjel za odrasle Andrea Oroš i Sanja Pavičić Maslać
Predavanje „Logoterapija u svakodnevnom životu“ održat će Sanja Pavičić Maslać i Andrea Oroš, suosnivačice centra za osobni rast i razvoj „Pričaj mi o sebi“. 

Andrea Oroš završila je četverogodišnju edukaciju iz logoterapije i egzistencijalne analize te propedeutiku psihoterapije. Volontira u obiteljskom savjetovalištu Caritasa. Trenutačno magistrira primijenjenu psihologiju i pedagogiju braka i obitelji. Dugoročni cilj joj je poticati ljude na promjenu i ljubav prema sebi i drugima.

Sanja Pavičić Maslać na završnoj je godini izobrazbe iz psihoterapije – egzistencijalne analize i logoterapije, a završila je propedeutiku psihoterapije. Pohađala je međunarodne seminare iz hagioterapije. Volontira u Hrvatskom centru za logoterapiju i egzistencijalnu analizu te u udruzi „Krug ljubavi“, u kojoj je zadužena za osmišljavanje raznih tematskih radionica na engleskom jeziku za nastavnike u Keniji.