Mateja Rusak i Tihana Karlović: Žensko dopisivanje

Izložba 06.11.2020. - 30.11.2020. Knjižnica Sesvete Galerija Oblok
M. Rusak i T. Karlović
 
Kako biti umjetnica, žena, prijateljica i majka u današnjem svijetu kapitalizma i brzine, kada je umjetnost neprepoznata i marginalizirana? Bavljenje umjetnošću iziskuje vrijeme, prostor, razumijevanje… Umjetnički projekt Žensko dopisivanje/Female correspondence pokrenut je radi potrebe za stvaranjem, potrebe za izmjenom misli i ideja, poticanja na stvaralački rad te međusobne podrške i stvaranja mreže.
Projekt se bavi likovnom komunikacijom, isključivo umjetnica, u formi likovnog dopisivanja. Umjetnice iz različitih dijelova svijeta, različitih životnih priča i perioda života međusobno izmjenjuju informacije komunicirajući svojstvenim senzibilitetom i likovnim jezikom u grafičkim tehnikama. One progovaraju o likovnim problemima i motivima koji ih okupiraju. Šalju poruke, ali i odgovaraju na one dobivene od umjetnice s kojom komuniciraju.
Projekt je započeo u siječnju 2019. godine i u njemu sudjeluje šesnaest umjetnica iz Hrvatske, Poljske, Slovenije, SAD-a i Španjolske. Od 2019. u projektu sudjeluju Mateja Rusak, Tihana Karlović, Anna Trojanowska, Raquel Amat, Ana Salopek, Kristina Pongrac, Dora Bakek, Raluca Iancu, a od 2020. Iva Gobić, Gloria Sellan, Maja Franković, Svetlana Jakimovska Rodić, Irena Kerkeš, Maja Zemunik Khovaladi, Carmen Bačura Potočić i Monika Jurić. Umjetnice se dopisuju grafikama formata razglednice otisnutih u ediciji od 10 grafika, različitim ritmom slanja grafika/pisama. Neke se dopisuju svaki mjesec, neke svaka dva mjeseca, a neke svaka četiri mjeseca. Medij grafike izabran je kao stari medij koji može biti vrlo aktualan i baviti se suvremenim problemima kroz likovnost, ali i postavljati pitanja o suvremenom društvu kao što je npr. nedostatak istinske komunikacije koja se izgubila korištenjem društvenih mreža.
 
Mateja Rusak rođena je 1989. u Varaždinu. Diplomirala je 2013. godine na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci u klasi red. prof. Jasne Šikanje te stekla titulu magistre likovne pedagogije. Imala je do sada sedam samostalnih izložbi te je sudjelovala na dvadesetak skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Godine 2012. dobila je nagradu „Viktor Hreljanović“  na međunarodnoj izložbi fotografije pod nazivom „Treći element“ za seriju fotografija naziva Vodena igra. Iste je godine primila zahvalnicu riječkog Sveučilišta za ostvarena postignuća u 2012. godini. Godina 2016. i 2017. sudjelovala je na 15. i 16. međunarodnoj radionici grafike na temu Arhitektura i povijest Celja te je za isto dobila priznanje za promicanje likovne kulture mladih. Od 25. svibnja do 12. srpnja 2018. sudjelovala je na žiriranoj izložbi naziva BODIES of SURFACES — ITS LIQUID koja se održava u sklopu međunarodnog festivala umjetnosti i arhitekture u prostoru suvremene umjetnosti THE ROOM i Palači Ca' Zanardi u Veneciji. Na zimskoj likovnoj koloniji u Karlovcu (ZILIK) U Centru za pružanje usluga vodila je 2019. likovnu radionicu „Floralni kalendar“. Od 2014. radi kao nastavnica strukovnih predmeta likovne umjetnosti i dizajna u Srednjoj strukovnoj školi Varaždin. Članica je HDLU-a Varaždin od 2015. godine. Područja interesa su joj grafika, grafički dizajn te fotografija.
E-mail: matrusak@yahoo.com

Tihana Karlović rođena je 1985. godine u Rijeci. Godine 2010. diplomirala je na područnom studiju Teologije u Rijeci Katoličko bogoslovnog fakulteta u Zagrebu s temom „Umjetnost i duhovnost“, a 2011. na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, smjeru likovna pedagogija kod red. prof. Maje Franković na Katedri za grafiku. Godine 2014. završila je jednogodišnji poslijediplomski studij Interdisciplinarne grafike na Akademiji likovnih umjetnosti Eugeniusza Gepparta u Wroclawu. Izlagala je na više skupnih i samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu, te je za svoj rad dobila više priznanja (W. Koshatsky kunst prize 2019. i 2013. u Beču, ExTempore u Grožnjanu 2019., ExTempore u Piranu 2019. …) Bavi se intimnim problemima stvaralaštva, a izražava se tradicionalnim grafičkim tehnikama, crtežom i oblikovanjem umjetničkih knjiga-objekata. Bavi se edukacijom i znanstveno istraživačkim radom, a od 2019. ima i status samostalne umjetnice.
E-mail: glink_glink@yahoo.com
Web: https://www.tihanakarlovic.com/

Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.