Matthew Edward Jastrzemski: Analog vs. Digital: An Obsessive Comparison

Izložba 15.07.2020. - 30.09.2020. Knjižnica Sesvete Galerija Oblok
M. E. Jastrzemski
 
O virtualnoj izložbi
Dihotomija između analogne i digitalne fotografije oduvijek je u fokusu autorovog rada. Smatra da obje imaju ono nešto što druga nema. Ovaj projekt fokusira se na naglašavanje/slavljenje onoga što svaki od ovih formata nudi, radije nego na nedostatke. Autor, kao umjetnik, radije stavlja fokus na svjetlo i kompoziciju objekta nego na sam objekt. Fotografijama je dokumentirao svakodnevne situacije na raznim lokacijama u Zagrebu. Kroz igru svjetla i sjene autor stvara estetski funkcionalne kompozicije koje balansiraju između formalnih aspekata umjetnosti i gradskog kaosa.
 
Matthew Edward Jastrzemski završio je Metropolitan State College u Denveru i stekao titulu sveučilišnog prvostupnika likovnih umjetnosti. Izlagao je u Denveru, Red Banku, San Diegu i Asbury Parku.

Virtualnu izložbu možete pogledati ovdje.