Mia Janković Shentser: Između

Izložba 24.05.2012. - 08.06.2012. Čitaonica i Galerija VN Mia Janković Shentser
Figuracija je razlomljena i kolažirane anatomije. Skulptura u svojoj dokinutoj verziji, ali s dodatkom mehaničkih sklopova koji nadopunjavaju krutost i nijemost figure i koriste kao pokretači animacije u svom prvotnom (primitivnom) izdanju. Objekti funkcioniraju kao “mašine” koje osim što pokazuju sekvencu određenog pokreta, čine to unutar okvira skulpture ili “slike”, logički uklopljeni u organizam. A organizam je u odnosu na drugi...
 
Sav realizam, koji je djelomično prisutan u oblikovanju (u glini, poliesteru, gipsu, na crtežu), prekinut je pomakom u upotrebi elemenata, izrazu i načinu tretiranja teme određene instalacije i objekta. Preoblikovanjem i prenamjenom različitih predmeta, metala i drveta, uz vrlu prisutnost figura (-cije), dobiva se mreža nadrealnih, simboličnih slika koje govore o realnim i svakodnevnim događajima. 
 
Svaka slika je pogled na jedan od ljudskih odnosa. Nenamjerno. Razmišljajući flomasterom po papiru u razdoblju od tri godine, zapisano je štošta. A ovdje su neke od tih misli. Trodimenzionalne. 
Mia Janković Shentser
 
CV

Mia Janković Shentser (1977., Zagreb) diplomirala je 2001. na ALU, Nastavnički odsjek, u kiparskoj klasi prof. Vuce. Bavi se kiparstvom, slikarstvom, grafikom, performansom, scenografijom, izradom maski, lutaka, karikaturom i ilustracijom, oblikovanjem nakita i odjeće.
Izlaže samostalno i skupno kao kipar, slikar i performer u zemlji (Rijeka, Pula, Zagreb) i inozemstvu (Njemačka, Poljska, Izrael).
Studira klesarstvo na Banaras Hindu University, Varanasi, Indija (2005./06.), keramiku u Jeruzalemu (2007.).
Jedna je od autora uključenih u katalog ilustratora Hrvatske. Kao dio tima performansa Shibut, u kojem oblikuje scenu, maske i skulpture te sudjeluje u izvođenju, dobiva nagradu za najbolji performans na svjetskom alternativnom kazališnom festivalu Akko, Izrael, 2004.
Bavi se pedagoškim radom (Rijeka, V. Lošinj, Zagreb, Karlovac).
Član je HDLU-a i HZSU-a.
 
Kontakt:
miankovic@gmail.com
091 5602 422
 
Mia Janković Shentser: Između