Mitar Matić: Deset knjiga sa cenzurom

Izložba 22.12.2015. - 22.01.2016. Knjižnica Marije Jurić Zagorke Početak događanja: 22.12.2015. u 19 sati Mitar Matić
Ciklus Mladi likovni umjetnici u knjižnici u odabiru Feđe Gavrilovića nastavlja se posljednji put u ovoj godini izložbom Deset knjiga sa cenzurom akademskog slikara Mitra Matića. Na otvorenju 22. prosinca u 19 sati bit će predstavljen i zajednički katalog ciklusa izložbi Mladi likovni umjetnici u knjižnici. Naši su gosti autor izložbe Mitar Matić, likovni kritičar Feđa Gavrilović i Mirjana Martić, autorica predgovora kataloga.
Mitar Matić rođen je 1981. u Rijeci. Godine 2005. diplomirao je na Umjetničkoj akademiji u Splitu u klasi Gorkog Žuvele. Dobitnik je glavne nagrade 32. salona mladih, 2014. godine. Likovni kritičar Feđa Gavrilović, selektor izložbe, o stilskom izričaju akademskog slikara napisao je sljedeće: Osnovna inspiracija ciklusa bila je, kako umjetnik ističe, Vitruvijeva glasovita studija  Deset knjiga o arhitekturi (odakle su i uzeti fragmenti rečenica koji služe kao naslovi slikama). Vitruvije se u njoj obraća caru, shvaćajući arhitekturu kao javno dobro koje treba biti regulirano ukazom s najvišega mjesta vlasti. Lokalni građevni tipovi na slikama predstavljaju velike odmake od propisanog, uzornog građenja, ali i zgrade koje bi bile nemoguće bez tog univerzalističkog (a druga riječ za univerzalno je „vitruvijansko“, prema poznatom Leonardovom crtežu proporcija) pristupa arhitekturi. Njihove se plohe gube jedna u drugoj i same u sebi, dezintegriraju se u čiste boje, ali obrisi kao i funkcije ostaju prepoznatljivi. Špricanje boje na toj značenjskoj razini ima ulogu indikatora disperzije centralnog (Vitruvijevog ili carskog) znanja na ulicu odnosno među puk, koji od kodifikacija uzima ono što mu je potrebno.