Mrežir

Izložba 26.04.2021. - 23.05.2021. Knjižnica Sesvete Odjel za djecu i mlade - pano
Mala Čitafora - Knjižnica Sesvete
Izloženi radovi nastali su tijekom čitanja knjige Nataše Govedić, Mrežir : zemlja mačaka i zmajeva. Povodom Dana dječje knjige 2021. dio radova se već mogao vidjeti u našoj virtualnoj galeriji, a sada se svi radovi mogu razgledati u prostoru knjižnice. 
U izložbi sudjeluju grupe učenika 3.a i 3.b razreda OŠ Luka, koje su se sa svojim učiteljicama uključile u rad Dječjeg čitateljskog kluba Knjižnice Sesvete.

Na izložbi svojim likovnim i literarnim radom sudjeluje i djevojčica Ana Stjepanović, učenica 4.a razreda OŠ Iver, koja se za sudjelovanje u Maloj Čitafori prijavila pojedinačno. 
 
Literarni i likovni radovi dostupni su i virtualno.