Naš grad, naše priče

Izložba 07.05.2024. - 27.05.2024. Knjižnica Marije Jurić Zagorke
Izložba Naš grad, naše priče je nastala u sklopu programa Mladi u migracijama: Identitet i integracija kroz interkulturni dijalog. Kroz susrete mladih pripadnika lokalnog stanovništva tj. zagrebačke omladine i mladih migranata željelo ih se povezati kroz umjetničko izražavanje koje se pokazalo kao koristan alat u uspješnoj integraciji. Izložba je rezultat aktivne suradnje zagrebačke omladine i mladih migranata koji su na susretima dijelili svoja osobna iskustva integracije, razgovarali o identitetu, multikulturalnim društvima pri tome njegujući uzajamno razumijevanje i poštovanje različitih kultura. Osim toga, ovim susretima mladi su osnaživali svoje sposobnosti zagovarača/zagovaračica različitosti, prihvaćanja i integracije.

Fotografije i osobne priče autorska su djela sudionica/sudionica programa kojima su prikazali svoje iskustvo integracije kroz prikaze grada Zagreba koji ih najviše podsjećaju na domovinu ili zbog čega Zagreb smatraju svojim novim domom. Centar za kulturu dijaloga aktivnostima poput ove izložbe želi doprinijeti promicanju društvene kohezije i osnaživanju onih koji dolaze iz različitih sredina u novu lokalnu zajednicu u potrazi za boljim životom.