Oboji svijet bojama tolerancije

Izložba 19.11.2018. - 16.12.2018. Knjižnica Sesvete Galerija Obločec
U Knjižnici Sesvete izložen je dio od 490 radova iz 169 odgojno-obrazovnih ustanova koji su pristigli na natječaj za 2018.

„Oboji svijet! : putevima tolerancije kroz kreativnost i stvaralaštvo
Jedan od prioriteta našega društva je pružiti djeci i mladima priliku za odrastanje, sazrijevanje i ostvarivanje u što zdravijoj i poticajnijoj okolini. Pitanje obrazovanja nije samo pitanje jednakoga pristupa obrazovnim prilikama, već i aktivnoga sudjelovanja djece u životu (obitelji, škole, zajednice i društva u cjelini) što direktno utječe na njihov osobni i socijalni razvoj, promicanje međusobnog razumijevanja, tolerancije, empatije, njegovanja osjećaja društvene i građanske odgovornosti i aktivne participacije u društvu. A uloga odgojno-obrazovnih djelatnika je da podrže djecu u razvoju upravo tih znanja te da steknu vještine potrebne za formiranje, izražavanje i obrazlaganje svojih stavova te da aktivno slušaju i uvažavaju stavove drugih.“
Izvor: Forum za slobodu odgoja