Okrugli stol: Znanje nije kutija

Stručni skup 12.02.2018. | ponedjeljak Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića Početak događanja: 13 h Galerija Prozori
OKRUGLI STOL: Znanje nije kutija / Projekt Ovo nije kutija Ane Kuzmanić kao primjer angažirane kritičke prakse na razmeđu umjetnosti, pedagogije i knjižničarstva
Sudionici: Ana Kuzmanić, Petar Jandrić, Marijana Hameršak i Irena Bekić
Moderatorica: Petra Dolanjski
Organizacija: Irena Bekić i Petra Dolanjski

Polazište okruglog stola umjetnički je projekt Ane Kuzmanić Ovo nije kutija realiziran u Galeriji Prozori, Knjižnica S. S. Kranjčevića. Projekt se razvija u zoni preklapanja knjižničarstva i suvremenih umjetničkih praksi te polazi od zatečene situacije u knjižnici. Iz postojećega fonda, koji kroz projekt nadopunjuje s novim naslovima, autorica definira izbor knjiga namijenjenih kritičkom čitanju. Odabrane slikovnice, od kojih se neke radikalno udaljuju od dominantnih reprezentacija, odgovaraju na dječja pitanja, preokupacije i korespondiraju sa situacijama u kojima se zatiču, uvažavajući složenost dječjeg realiteta, poput: Što sve mogu? Tko je neprijatelj, a tko prijatelj? Jesam li dobar ili loš? Kako mijenjamo društvo? Što je smrt? Što je rat?
Teorijskim pozicioniranjem umjetničkog projekta unutar okvira kritičke pedagogije, radikalne dječje književnosti, angažiranih i participativnih umjetničkih praksi te kritičkog knjižničarstva, okrugli stol dat će uvid u navedena polja, njihove relacije te otvoriti kanal za propitivanje trenutnih postavki, ideja i pristupa dječjoj književnosti. Irena Bekić otvorit će raspravu osvrtom na angažirane umjetničke prakse i njihov potencijal za aktiviranje društvene promjene s naglaskom na interferenciji galerijskog i knjižničkog djelovanja u kontekstu Galerije Prozori. Ana Kuzmanić će kroz prezentaciju rada Ovo nije kutija govoriti o motivima i metodama nastanka rada. Iz vlastite umjetničke pozicije opisat će umjetničko istraživanje te proces djelovanja kroz koji pokušava stvoriti širi društveni dijalog. Marijana Hameršak govorit će o suradnji na radu Ovo nije kutija Ane Kuzmanić te o razumijevanju dječje književnosti kao povijesno i kulturno heterogenog fenomena koji uključuje i tzv. radikalnu dječju književnost. Pritom će predstaviti genezu, ključna i potencijalno sporna mjesta samog pojma radikalne dječje književnosti. Petar Jandrić će izložiti kontekst nastanka i osnovne postavke kritičke pedagogije kroz rad njezinog idejnog začetnika Paula Freirea. Kroz radove suvremenih autora na primjeru dječjih slikovnica ukratko će prikazati mogućnosti i izazove koje kritička pedagogija postavlja pred djecu, roditelje, i zaposlene u odgojno-obrazovnim institucijama. Moderatorica Petra Dolanjski osvrnut će se na mogućnosti povezivanja i interferiranja ovih pozicija s kritičkim knjižničarstvom u kontekstu otvaranja novih prostora promišljanja programa i usluga dječjih knjižnica / dječjih odjela s naglaskom na nužnost djelovanja koje je angažirano, aktivirajuće i kritičko spram realiteta predstavljenih kroz dječju književnost.

Okrugli stol namijenjen je knjižničarima, odgajateljima te nastavnicima.

O sudionicima okruglog stola:
Irena Bekić završila je povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je u Knjižnicama grada Zagreba kao knjižničarka, voditeljica i kustosica Galerije Prozori. U svojoj kustoskoj praksi usmjerava se na transformativni potencijal umjetnosti te istražuje mogućnosti interferencije umjetnosti i drugih disciplina, napose kulturne antropologije. Autorica je ili suautorica niza umjetničkih, umjetničko-istraživačkih i edukativnih projekta. Objavljuje likovnu kritiku, predgovore za izložbe i slične tekstove. Članica ULUPUH-a.
Petra Dolanjski diplomirala je kroatistiku i povijest umjetnosti te bibliotekarstvo i muzeologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2014. radi kao informatorica na Dječjem odjelu u Knjižnici S. S. Kranjčevića (Kgz). Završila program društveno angažirane umjetničke prakse Konstruiranje svakodnevnog djelovanja suvremene umjetnice Andreje Kulunčić te dvosemestralni obrazovni program Centra za ženske studije 2014./2015. Članica uredništva Novog uveza, glasila Zagrebačkog knjižničarskog društva, u mandatu 2016.-2018. Piše kritičke tekstove iz područja suvremene umjetnosti za portal Kulturpunkt. Doktorandica je na Poslijediplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Marijana Hameršak viša je znanstvena suradnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Doktorirala je 2008. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je knjige Pričalice: o povijesti djetinjstva i bajke (Zagreb, 2011.). S Dubravkom Zimom napisala je knjigu Uvod u dječju književnost (Zagreb, 2015.). Suuredila je nekoliko zbornika: Folkloristička čitanka (sa Suzanom Marjanić, Zagreb, 2010.), Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi (s Ivom Pleše i Ana-Marijom Vukušić, Zagreb, 2013.) i Kamp, koridor, granica: studije izbjeglištva u hrvatskom kontekstu (s Eminom Bužinkić, Zagreb 2017.). Autorica je tridesetak znanstvenih radova iz područja teorije i povijesti književnosti, povijesti čitanja i knjige, proizvodnje baštine, metodologije i povijesti etnologije i folkloristike te migracija. Kao vanjska suradnica Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu godinama je predavala kolegij Dječja književnost. Trenutno je suradnica na projektu HRZZ-a Ekonomski temelji hrvatske književnosti te na projektu Instituta za etnologiju i folkloristiku Etnografija izbjeglištva, ali se i dalje bavi i dječjom književnošću. 
Petar Jandrić profesor je i voditelj izvanrednog dodiplomskog stručnog studija informatike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu te naslovni docent na Sveučilištu u Zagrebu. Njegovi su interesi na sjecištu tehnologije, pedagogije i društva, a njegovo trenutno istraživanje usmjereno je na kolektivno stvaranje znanja i postdisciplinarnost. Objavio je šest knjiga, pedesetak znanstvenih radova i brojne znanstveno-popularne članke, a njegovi radovi prevođeni su na više jezika. Njegove najnovije knjige su Jandrić, P. (2017.). Learning in the Age of Digital Reason. Rotterdam: Sense i Peters, M. A. & Jandrić, P. (2018.). The Digital University: A Dialogue and Manifesto. New York: Peter Lang Osobna stranica: http://petarjandric.com/.
Ana Kuzmanić diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2009. magistrirala je na The University of Edinburgh, Edinburgh College of Art te stekla zvanje Master of Fine Arts with Distinction. Od iste je godine zaposlena na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Od 2006. sudjeluje na deset samostalnih i više od trideset skupnih izložbi u Hrvatskoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Egiptu, Nizozemskoj, SAD-u, Litvi i Sloveniji. Članica je HULU-a i HDLU-a. Suosnivačica je i članica međunarodnoga kolektiva Eastern Surf čija je polazišna točka rad u virtualnom okruženju te mimikrija digitalnoga svijeta unutar fizičke stvarnosti. Bavi se istraživanjem i stvaranjem koji propituju tradicionalne uloge autora i gledatelja dajući posjetitelju aktivnu ulogu u umjetničkom djelu. Njezina umjetnička praksa, utemeljena na transdisciplinarnom konceptualnom okviru, ostvaruje se kroz istraživanja u različitim medijima smještenima na razmeđu realnosti i virtualnosti.
Suradnice na projektu: Marijana Hameršak i Dubravka Zima. Prijevod slikovnica s engleskog jezika: Marko Maras.

Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.